Προγράμματα του πρόσφατου παρελθόντος (τελευταίας πενταετίας)

Συμμετοχή στο XVIII World Economic History Congress, Boston, 29/7-3/8/2018

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Κοκκινάκης

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους

Εκσυγχρονισμός Ακαδημαϊκών Υποδομών Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παυλίνα Καραναστάση

Διάρκεια: 1/11/2017 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η Μονή των Απεζανών κατά την ενετοκρατία. Ίδρυση, ακμή και κοινωνικός ρόλος

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αγλαΐα Κάσδαγλη

Διάρκεια: 1/8/2017 – 28/2/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ψηφιοποίηση κατάστιχων και λυτών εγγράφων 16ου-18ου αι. από τα νησιά του Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αγλαΐα Κάσδαγλη

Διάρκεια: 15/2/2016 –  31/1/2017

Το πλαίσιο συγγραφής των ιστοριών του Χαλκοκονδύλη και του Κριτόβουλου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μουστάκας

Διάρκεια: 15/2/2016 –  31/7/2017

Innovating Training Aims and Procedures for Public Archaeology-INNOVARCH

http://innovarchblog.wordpress.com/

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 10/11/2015 –  31/8/2017

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, χώρων και τεχνικού εξοπλισμού από τον Δήμο Λέσβου στην Επιστημονική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πραγματοποίηση αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 15/6/2015 –  31/12/2016

Μεθύστερες θεωρήσεις των παλαιολόγων ως αποτυχημένης δυναστείας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μουστάκας

Διάρκεια: 16/1/2015 –  19/12/2015

Διεθνές Συνέδριο «Ρωμαϊκή πλαστική στην Ελλάδα: Καλλιτεχνική παραγωγή, κοινωνικές προβολές»

http://castmuseum.web.auth.gr/el/conference

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παυλίνα Καραναστάση

Διάρκεια: 1/5/2014 –  10/4/2017

Η πρώιμη κατοίκηση της Κρήτης

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/1/2014 –  1/1/2018

Απόλυτη Χρονολόγηση της αρχαιολογικής θέσης Ροδαφνίδια στη Λέσβο

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/1/2014 –  19/12/2015

ΠΛΟΕΣ

Σχέσεις λαών της Μεσογείου από την πρώιμη εποχή του χαλκού έως την ρωμαϊκή αρχαιότητα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Σταμπολίδης

Διάρκεια: 1/7/2013 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Μεταφορά από ολοκλήρωση έργου

Interconnections in the Mediterranean (Aegean, Asia Minor, East-Central-West Mediterranean) 16th-6th century B.C.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Σταμπολίδης

Διάρκεια: 1/9/2012 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Μεταφορά από ολοκλήρωση έργου

Συνέχειες και αλλαγές στην πρόσληψη του χώρου, την χρήση της γης και την κατοίκηση στην Βυζαντινή Ανατολική Μεσόγειο (6ος-13ος αιώνας). Επανεκτίμηση των περιπτώσεων της νότιας Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας από μία διεπιστημονική προσέγγιση

http://byzantinespaces.ims.forth.gr/el/results.php

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντωνία Κιουσοπούλου

Διάρκεια: 31/8/2012 –  30/8/2015

Η Πρώιμη Παλαιολιθική στη Νησιωτική Ελλάδα: Ανασκαφική - Διεπιστημονική Έρευνα στα Ροδαφνίδια Λισβορίου Λέσβου

Κατώτερη Παλαιολιθική Λέσβος

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/7/2012 –  31/7/2016

Υποστήριξη λειτουργίας του Σταθμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Γαύδο

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κατερίνα Κόπακα

Διάρκεια: 1/1/2011 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Έργα Γενικού Ενδιαφέροντος

Αιγαίο, Μ. Ασία, Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Σταμπολίδης

Διάρκεια: 1/11/2010 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Μεταφορά από ολοκλήρωση έργου

Νήσος Ντία

Έρευνα για την ιστορία και τον πολιτισμό ενός μικρονησιωτικού τοπίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κατερίνα Κόπακα

Διάρκεια: 1/8/2010 – 31/12/2017