Οριστικά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024 | 21/5/2024

Δείτε εδώ τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας για την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024.