Αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΜΣ Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία & στο ΠΜΣ Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές του Τμήματος-ΕΑΡ 2023/2024

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στο ΠΜΣ “Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-
Ιστορία και Αρχαιολογία” και στο ΠΜΣ “Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές” του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023/2024.