Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση | 16/2/2024

Δείτε εδώ την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας.