Οργάνωση

Πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση και την διοίκηση του τμήματος.

Διοίκηση:

Πρόεδρος Τμήματος: Παυλίνα Καραναστάση – Καθηγήτρια

Τηλ.: 28310 77335, email: karanastasi@uoc.gr

 

 

 

Αναπληρωτής Προέδρου: Σωκράτης Πετμεζάς – Καθηγητής

Τηλ.: 28310 77366, email: petmezas@uoc.gr

 

 

 

Γραμματέας Τμήματος: Σταυρούλα Κρητικάκη, 28310 77336, kritikaki@uoc.gr

Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος: 

Βασιλική Κασίμη, ΕΤΕΠ [για προπτυχιακές σπουδές]

Τηλ.: 28310 77337, email: kasimi@uoc.gr

 

 

 

Αναστασία Τζανουδάκη [για μεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές], Τηλ.: 28310 77379, email: tzanoudaki@uoc.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): history-archaeology@ia.uoc.gr

Φαξ: 0030-28310-77338

Τομείς:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σήμερα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 4 τομείς:

Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας:

Καλύπτει τη μελέτη της ιστορίας του αρχαίου μεσογειακού κόσμου, με έμφαση στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, της μεσαιωνικής Ευρώπης και του Βυζαντίου, καθώς και του λατινοκρατούμενου ελληνικού χώρου.

Διευθύντρια: Αγλαΐα Κάσδαγλη

Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, με έμφαση στην ιστορία της ελληνικής κοινωνίας κατά τους τελευταίους αιώνες, και των σχέσεών της με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή.

www.facebook.com/istorianeoteron/

Διευθυντής: Γιάννης Κοκκινάκης

Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης:

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του ελλαδικού και του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, καθώς και εκείνο της Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης.

Διευθυντής: Δημήτρης Μποσνάκης

Τομέας Ανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία της Ασίας, με έμφαση στην τουρκική και αραβική ιστορία, καθώς και της Αφρικής από την εμφάνιση του ισλάμ και εξής.

Διευθύντρια: Παυλίνα Καραναστάση (ως πρόεδρος του Τμήματος)

 

Επιτροπές-Διευθυντές/ντριες:

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Αντώνης Αναστασόπουλος, Παναγιώτης Ιωάννου, Γιάννης Κοκκινάκης, Δημήτρης Μποσνάκης, Χριστίνα Τσιγωνάκη

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολογησης (ΟΜΕΑ): Παυλίνα Καραναστάση, Τόνια Κιουσοπούλου, Γιάννης Κοκκινάκης, Τιτίνα Κορνέζου, Σωκράτης Πετμεζάς, Αριάδνη Γκαζή

Διευθυντές/Διευθύντριες Π.Μ.Σ.: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία: Κατερίνα Κόπακα, Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές: Αντωνία Κιουσοπούλου, Οθωμανική Ιστορία: Ηλίας Κολοβός, Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Σωκράτης Πετμεζάς, Ιστορία της Τέχνης: Ευγένιος Ματθιόπουλος

Επιτροπή Ασφάλειας (Καθαριότητας-Χώρων): Νένα Γαλανίδου, Ελευθερία Ζέη, Παναγιώτης Ιωάννου

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων-Erasmus: Κώστας Βλασόπουλος

Υπεύθυνος Διαδικτύου και Ιστοσελίδας: Αριάδνη Γκαζή