Γραμματεία Τμήματος
Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία για θέματα όπως: πληροφορίες που αφορούν τις ημερομηνίες και τη διαδικασία των εγγραφών, επιλογή μαθημάτων, διαδικασία μετεγγραφών, σίτισης, στέγασης, έκδοση πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών, βιβλιαρίου ιατρικής περίθαλψης κ.ά.
Ώρες υποδοχής και εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών και λοιπού κοινού:
κάθε Τρίτη & Πέμπτη, 11:00-14:00 (εκτός αργιών).
Τηλεφωνικές πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00-14:00):
– προπτυχιακές σπουδές: Βασιλική Κασίμη, τηλ. 28310 77337
– μεταπτυχιακές σπουδές: Αναστασία Τζανουδάκη, τηλ. 28310 77379
Ηλεκτρονική διεύθυνση: history-archaeology @ ia.uoc.gr
Προσοχή: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον πανεπιστημιακό λογαριασμό τους για να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία.
Φαξ Γραμματείας: 28310 77338
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Οδός Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Γάλλος
741 00 Ρέθυμνο