Προγράμματα του πρόσφατου παρελθόντος (τελευταίας πενταετίας)

Νήσος Ντία

Έρευνα για την ιστορία και τον πολιτισμό ενός μικρονησιωτικού τοπίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κατερίνα Κόπακα

Διάρκεια: 1/8/2010 – 31/12/2017

20ό Συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής Προοθωμανικών και Οθωμανικών Σπουδών (CIEPO-20)

http://www.univie.ac.at/ciepo/?page_id=46

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνης Αναστασόπουλος

Διάρκεια: 1/1/2012 –  30/9/2014

Ψυχική υγεία, κοινωνική πρόνοια και κοινωνία στη μεταπολεμική Ελλάδα: Το παράδειγμα του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, 1956-1978

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Έφη Αβδελά

Διάρκεια: 2/4/2012 – 1/4/2014

Interconnections in the Mediterranean (Aegean, Asia Minor, East-Central-West Mediterranean) 16th-6th century B.C.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Σταμπολίδης

Διάρκεια: 1/9/2012 –  31/12/2015

The Middle Palaeolithic Settlement of Lefkas: the lithic evidence

Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 8/6/2012 –  8/5/2014

Η Πρώιμη Παλαιολιθική στη Νησιωτική Ελλάδα: Ανασκαφική - Διεπιστημονική Έρευνα στα Ροδαφνίδια Λισβορίου Λέσβου

Κατώτερη Παλαιολιθική Λέσβος

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/7/2012 –  31/7/2016

Συνέχειες και αλλαγές στην πρόσληψη του χώρου, την χρήση της γης και την κατοίκηση στην Βυζαντινή Ανατολική Μεσόγειο (6ος-13ος αιώνας). Επανεκτίμηση των περιπτώσεων της νότιας Βαλκανικής και της Μικράς Ασίας από μία διεπιστημονική προσέγγιση

http://byzantinespaces.ims.forth.gr/el/results.php

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντωνία Κιουσοπούλου

Διάρκεια: 31/8/2012 –  30/8/2015

Τεκμηρίωση της Πολιτιστικής & Φυσικής Κληρονομιάς του Δήμου Μεγανησίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 8/10/2012 –  7/10/2014

Διεθνές Συνέδριο «Ρωμαϊκή πλαστική στην Ελλάδα: Καλλιτεχνική παραγωγή, κοινωνικές προβολές»

http://castmuseum.web.auth.gr/el/conference

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παυλίνα Καραναστάση

Διάρκεια: 1/5/2014 –  10/4/2017

Μεθύστερες θεωρήσεις των παλαιολόγων ως αποτυχημένης δυναστείας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μουστάκας

Διάρκεια: 16/1/2015 –  19/12/2015

Η πρώιμη κατοίκηση της Κρήτης

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/1/2014 –  1/1/2018

Απόλυτη Χρονολόγηση της αρχαιολογικής θέσης Ροδαφνίδια στη Λέσβο

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/1/2014 –  19/12/2015

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, χώρων και τεχνικού εξοπλισμού από τον Δήμο Λέσβου στην Επιστημονική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πραγματοποίηση αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 15/6/2015 –  31/12/2016

Innovating Training Aims and Procedures for Public Archaeology-INNOVARCH

http://innovarchblog.wordpress.com/

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 10/11/2015 –  31/8/2017

Το πλαίσιο συγγραφής των ιστοριών του Χαλκοκονδύλη και του Κριτόβουλου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μουστάκας

Διάρκεια: 15/2/2016 –  31/7/2017

Ψηφιοποίηση κατάστιχων και λυτών εγγράφων 16ου-18ου αι. από τα νησιά του Αιγαίου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αγλαΐα Κάσδαγλη

Διάρκεια: 15/2/2016 –  31/1/2017