Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : http://news.uoc.gr/news/2022/04-07/15522_2022.pdf http://news.uoc.gr/news/2022/04-07/Zimbra_mexico.pdf

Ανακοίνωση για την Επιτόπια Άσκηση 2022

Η επιτόπια άσκηση 2022 θα πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Ελλάδα το διάστημα 30/10 έως 3/11 2022. Η άσκηση στόχο θα έχει τη γνωριμία με τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας,…

Πρόσκληση για φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, την οποία απευθύνει ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αντιπρύτανης Γεώργιος Κοσιώρης προς τ@ς προπτυχιακ@ς φοιτητ@ς του…

Ενημέρωση για εκλογή Εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψηφίων Διδακτόρων στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) εξωτερικής αξιολόγησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής

Δείτε ΕΔΩ την ενημέρωση για την εκλογή Εκπροσώπων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών καιΥποψηφίων Διδακτόρων στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερικήαξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών τηςΦιλοσοφικής Σχολής.

Ενημέρωση για εκλογή Εκπροσώπων Φοιτητών/τριών (Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα Φιλοσοφικής Σχολής, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε ΕΔΩ την Ενημέρωση για την εκλογή των Εκπροσώπων των Φοιτητών/τριών (Προπτυχιακών –Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα της Φιλοσοφικής Σχολής για τοακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Πρόσκληση πρωτοετών φοιτητών/τριών σε διαδικτυακή έρευνα

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε μια πιλοτική διαδικτυακή έρευνα που στόχο έχει να διερευνήσει το ρόλο της ακαδημαϊκής ψυχικής αντοχής στην προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την ακαδημαϊκή επιτυχία των…

Ενημέρωση για τη Φοιτητική Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης – Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Δείτε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν την επιστολή εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κυρίου Γεωργίου Μ. Κοντάκη και τη σχετική νομοθεσία, η οποία αφορά στη Φοιτητική Εκπροσώπηση…

Ανα-Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 | 20/6/2022

Δείτε ΕΔΩ την Ανα-Συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Fondazione Benetton Studi Ricerche | Scholarships for landscape studies – VIII ed. 2022/2023

Fondazione Benetton Studi Ricerche establishes landscape study scholarships on a yearly basis to support young graduates who wish to carry out research into the landscape, gardens and the care of…