Υποτροφίες για σπουδές στο Μεξικό

Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις : http://news.uoc.gr/news/2022/04-07/15522_2022.pdf http://news.uoc.gr/news/2022/04-07/Zimbra_mexico.pdf

Ενημέρωση φοιτητών/τριών με Αναπηρία ή και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Ιούλιος 2022

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο: http://news.uoc.gr/news/2022/04-03/Έντυπο_Α1_2021.pdf Αφορά τη λήξη για υποβολή αιτήματος για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την 3η εξεταστική: έως 15 Ιουλίου 2022.

Πρόσκληση για φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση για τη φοιτητική εκπροσώπηση στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, την οποία απευθύνει ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Αντιπρύτανης Γεώργιος Κοσιώρης προς τ@ς προπτυχιακ@ς φοιτητ@ς του…

Ενημέρωση για εκλογή Εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψηφίων Διδακτόρων στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) εξωτερικής αξιολόγησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής

Δείτε ΕΔΩ την ενημέρωση για την εκλογή Εκπροσώπων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών καιΥποψηφίων Διδακτόρων στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) για την εξωτερικήαξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών τηςΦιλοσοφικής Σχολής.

Ενημέρωση για εκλογή Εκπροσώπων Φοιτητών/τριών (Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα Φιλοσοφικής Σχολής, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Δείτε ΕΔΩ την Ενημέρωση για την εκλογή των Εκπροσώπων των Φοιτητών/τριών (Προπτυχιακών –Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων) στα Συλλογικά όργανα της Φιλοσοφικής Σχολής για τοακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Παράταση υποβολής αιτήσεων σίτισης-στέγασης 2022-2023

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας για την παράταση υποβολής αιτήσεων σίτισης-στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μέχρι την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022.

Πρόσκληση πρωτοετών φοιτητών/τριών σε διαδικτυακή έρευνα

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε μια πιλοτική διαδικτυακή έρευνα που στόχο έχει να διερευνήσει το ρόλο της ακαδημαϊκής ψυχικής αντοχής στην προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την ακαδημαϊκή επιτυχία των…

Ενημέρωση για τη Φοιτητική Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης – Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Δείτε στους υπερσυνδέσμους που ακολουθούν την επιστολή εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας κυρίου Γεωργίου Μ. Κοντάκη και τη σχετική νομοθεσία, η οποία αφορά στη Φοιτητική Εκπροσώπηση…