Προκήρυξη 3 ανταποδοτικών υποτροφιών για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΠΜΣ “Σύγχρονη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Ιστορία” και “Οθωμανική Ιστορία”

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη. Κατεβάστε από ΕΔΩ την αίτηση. Υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr, με θέμα «Αίτηση για την Υποτροφία ΕΛΚΕ με ΚΑ10695», από την Παρασκευή 16.4.2021 μέχρι και…

Επαναλειτουργία της υπηρεσίας δανεισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος επαναλειτουργεί από 15-4-2021 η υπηρεσία δανεισμού της Βιβλιοθήκης μόνο για τα μέλη του Ιδρύματος και μόνο για επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος, σε καθεστώς προστασίας…

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών/τριων Αρχαιολογίας θα λάβει χώρα στις 12, 13, 14 Νοεμβρίου 2021 και διοργανώνεται από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δελτίο…

Αναβολή σεμιναρίου ΙΜΧ 359 Ιταλία 1000-1500, κοινωνία οικονομία πολιτική (Ε. Σακελλαρίου): 9/4/2021

Η σημερινή (Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021) συνάντηση του σεμιναρίου ΙΜΧ 359 αναβάλλεται λόγω έκτακτου προβλήματος της διδάσκουσας. Οι παρουσιάσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Παρασκευή 16…

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Έρευνας για την εμπειρία της ψηφιακής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνθήκες πανδημίας

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Τμήματος Κοινωνιολογίας, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Επιτροπής Ψυχολογικών και Κοινωνικών Προεκτάσεων της Πανδημίας COVID 19, διεξάγει έρευνα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και…

Ανακοίνωση για επανάληψη εργαστηριακών μαθημάτων ΕΜ002 & ΕΜ004 (διδάσκουσα: Α. Γκαζή) μέσω MS Teams, έναρξη: 8 και 7/4/2021

Το μάθημα ΕΜ002 (Διαδίκτυο & Ανθρωπιστικές Επιστήμες) θα προσφερθεί για δεύτερη φορά κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, μέσω της πλατφόρμας MS-Teams, με ημερομηνία έναρξης την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021. Θα διεξάγεται κάθε…