Παυλίνα Καραναστάση

Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

E-mail: karanastasi[at]uoc[dot]gr

Εκτενές Βιογραφικό:  Εδώ

Η ομότιμη καθηγήτρια Παυλίνα Καραναστάση γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία και Αιγυπτιολογία στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης (1974-1984), όπου και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή. Δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου από το 1987/88 μέχρι το 2005, από το 2005 μέχρι και τη συνταξιοδότησή της τον Αύγουστο του 2023 δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά και έχει εκδώσει βιβλία για την ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην τέχνη και κοινωνία κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, στην πλαστική των αρχαϊκών, κλασικών, ελληνιστικών και ιδιαίτερα των ρωμαϊκών χρόνων, στην εικονογραφία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, καθώς και σε ζητήματα ταυτότητας και “εκρωμαϊσμού” στην ανατολική επικράτεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Σύνδεσμοι: 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

P. Karanastasi, Roman sculptures from Salamis/Cyprus. A reappraisal, in: S. Rogge, C. Ioannou, T. Mavrojannis (eds.), Salamis of Cyprus. History and archaeology from the earliest times to late antiquity. Conference in Nicosia, 21-23 May 2015 (Münster 2019) 591-608.

Π. Καραναστάση, Πολυτελή αντικείμενα από μάρμαρο και ο “εκρωμαϊσμός” της Κρήτης, στο Ά. Δεληβορριάς –E. Βικέλα – Ά. Ζαρκάδας – N. Καλτσάς – I. Τριάντη (επιμ.), ΣΠΟΝΔΗ. Αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Δεσπίνη (Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2020) 783-794.

Π. Καραναστάση, Η Ελεύθερνα στους ρωμαϊκούς χρόνους. Μια κρητική πόλη σε μια “παγκοσμιοποιημένη” κοινωνία, στο:  Ν. Σταμπολίδης – Μ. Γιαννοπούλου (επιμ.),  Η Ελεύθερνα, η Κρήτη και ο Έξω Κόσμος. Πρακτικά διεθνούς αρχαιολογικού συνεδρίου 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2018, Ρέθυμνο (Αθήνα – Ρέθυμνο 2020) 165-173.

P. Karanastasi, Tradition und Innovation bei der Rezeption von Statuentypen im römischen Griechenland, in: J. Lipps – M. Dorka Moreno – J. Griesbach (eds.), Appropriation processes of statue schemata in the Roman provinces = Aneignungsprozesse antiker Statuenschemata in den römischen Provinzen (Wiesbaden 2021) 187-207.


Π. Καραναστάση, Η αυτοκρατορική παρουσία στη Λάρισα μέσα από τα γλυπτά και τις επιγραφές, στο Δ. Δαμάσκος – Π. Καραναστάση – Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου (επιμ.), Πλαστική στη ρωμαϊκή Ελλάδα: Νέα ευρήματα και νέες έρευνες. Διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο, Αθήνα, 12–14 Δεκεμβρίου 2019 (Θεσσαλονίκη 2022) 201-214.

Π. Καραναστάση, «Φούστα κλαρωτή…»: Η γυναικεία μορφή στο ανάγλυφο Λ 1680 από το ελληνιστικό «σπίτι Α» στο Νησί (Ελεύθερνα) και η λαϊκή τέχνη στα μνημεία, στο Π. Βιγλάκη – Ν. Δασκαλάκης– Ε. Καπράνος – Ε. Μαυρίκου (επιμ.), Αελλόπος. Τιμητικός τόμος για την Ίριδα Τζαχίλη (Αθήνα 2023) 75-91.

Π. Καραναστάση, Οι πολλές ζωές του αγάλματος της κρήνης Bembo στο Ηράκλειο, στο Α. Κιουσοπούλου – Β. Φωσκόλoυ (επιμ.), Grata Dona. Μελέτες προς τιμήν της Όλγας Γκράτζιου (ΠΕΚ, Ηράκλειο 2023) 163–199.

Π. Καραναστάση, Το αγαλμάτιο Σκύλλας από την Ελεύθερνα και η λειτουργία του, στο Μ. Στεφανάκης – M. Γιαννοπούλου– M. Αχιολά (επιμ.), Πολύτροπος: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Χρ. Σταμπολίδη (Ρέθυμνο 2023) 369– 380.