Έφη Αβδελά

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Γεννήθηκε το 1952. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Paris 7 – Jussieu του Παρισιού στο Τμήμα Σύγχρονης Ιστορίας και Πολιτισμού. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου δίδαξε Σύγχρονη Ιστορία από το 2002 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, έχει διδάξει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ είχε προσκληθεί ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι. Ήταν επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες» (2012-2015) (http://www.public-sociality.uoc.gr)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του 20ού αιώνα με έμφαση στην ιστορία του φύλου, του φεμινισμού, την ιστορία του εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης, την ιστορία της νεότητας και την ιστορία της συλλογικής δράσης

Σύνδεσμοι:

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

2020, «Το κόστος της μύησης. Ομοερωτικές πρακτικές ανηλίκων στα δικαστικά αρχεία και όχι μόνο, 1940-1970», στο Δήμητρα Βασιλειάδου – Γλαύκη Γκότση (επιμ.), Ιστορία της σεξουαλικότητας στην Ελλάδα, Θεμέλιο, Αθήνα, υπό έκδοση.

2020, “From Virginity to Orgasm: Marriage and Sexuality in Twentieth-century Greece”, with Kostis Gotsinas, Despo Kritsotaki and Dimitra Vassiliadou, Journal of Family History (2020), 1-19, DOI: 10.1177/0363199020906852.

2020, «Η διαχρονική συγχρονία στο έργο του Αλέκου Λεβίδη», Σύγχρονα Θέματα 147-148, 93-96.

2020, «Ιστορία για όλους / Ανεπιθύμητη ιστορία», Σύγχρονα Θέματα 147-148, 135-137, «Φάκελος: 1997-2019: το Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών της μειονότητας στη Θράκη».

2019, When Juvenile Delinquency became an International Post-War Concern. The United Nations, the Council of Europe and the Place of Greece, Vienna University Press – V&R unipress, Vienna.

2018, «Για μια ιστορία της εγκληματολογικής σκέψης στην Ελλάδα», στο Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, Εξουσίες, επιστημονική ουδετερότητα και εγκληματολογικός λόγος: 50 χρόνια Howard BeckerWhose side are we on?”. Συμβολές στο 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, Αθήνα, 231-241.

2018, “The social history of modern Greece: a roundtable”, with Thomas Gallant, Nikolaos Papadogiannis, Leda Papastefanaki & Polymeris Voglis, Social History, 43/1, 105-125.

2018, «Ο φεμινισμός ως κριτική της εξουσίας», στο Ντίνα Βαϊου – Αγγέλικα Ψαρρά (επιμ.), Εννοιολογήσεις και πρακτικές του φεμινισμού. Μεταπολίτευση και «μετά», Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα, 13-18.

2017, Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα. Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, συνεπιμέλεια με τους Δημήτρη Αρβανιτάκη, Ελίζα Άννα Δελβερούδη, Ευγένιο Δ. Ματθιόπουλο, Σωκράτη Πετμεζά, Τάσο Σακελλαρόπουλο (επιμ.), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο.

2017, Η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο: μετασχηματισμοί και διακυβεύματα, συνεπιμέλεια με τους Ραϋμόνδο Αλβανό, Δημήτρη Κουσουρή, Μενέλαο Χαραλαμπίδη (επιμ.), Αλεξάνδρεια, Αθήνα.

2017, «Εισαγωγή: Η ανεξίτηλη διαφορά: λόγοι για τη φυλή στην Ελλάδα», στο Έ. Αβδελά, Δ. Αρβανιτάκης, Ε. Ά. Δελβερούδη, Ε. Δ. Ματθιόπουλος, Σ. Πετμεζάς, Τ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα. Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, 11-40.

2017, «Φυλετισμός και ευγονική στη συγκρότηση της ελληνικής εγκληματολογίας: η περίπτωση του Κωνσταντίνου Γαρδίκα», στο Έ. Αβδελά, Δ. Αρβανιτάκης, Ε. Ά. Δελβερούδη, Ε. Δ. Ματθιόπουλος, Σ. Πετμεζάς, Τ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα. Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, 145-171.

2017, “Youth ‘in Moral Danger’: (Re)conceptualizing Delinquency in Post-Civil-War Greece”, Social History 42/1, 73-93.