Παρασκευάς Ματάλας

Επίκουρος Καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας
E-mail: matalas[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 60
Τηλέφωνο: 28310-77340
Ώρες Συνεργασίας: Πέμπτη, 16:00-17:30

Ο Παρασκευάς Ματάλας έκανε βασικές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπου το 2009 υποστήριξε την διδακτορική διατριβή του, με θέμα: «Σπάρτη: η ιστορία ενός τοπίου και το τοπίο της Ιστορίας». Μεταξύ 2012 και 2015 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στη Γαλλία και την Ελλάδα, με φορείς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την École des Hautes Études en Sciences Sociales με τίτλο: «Απ’το Παρίσι στην Αθήνα: διαδρομές του εθνικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα». Από το 2010 συμμετέχει στο «Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών». (http://www.amyklaion.gr)

Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις του είναι: 

Έθνος και Ορθοδοξία: οι περιπέτειες μιας σχέσης. Από το “ελλαδικό” στο βουλγαρικό σχίσμα (Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2002).
Κοσμοπολίτες εθνικιστές: Ο Μωρίς Μπαρρές και οι ανά τον κόσμο “μαθητές” του (Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2021).

«Historiens et  voyageurs: itinéraires modernes aux sites de l’histoire ancienne», στο: Chr. Avlami et al. (επιμ.), Transferts culturels et historiographie de l’antiquité: L’historiographie gréco-romaine dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles, (Άμστερνταμ: Rodopi 2010, σ. 105-132). 

«Searching for the Amyklaion: For a History of the ‘Discovery’ of the Sanctuary in the Modern Era», Mouseio Mpenaki, 11-12, (2015), σ. 169-177. 

«Οι διαδρομές του φυλετισμού του Πέτρου Βλαστού», στο: Ε. Αβδελά κ.α. (επιμ.), Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα (Hράκλειο: ΠΕΚ 2017, σ. 215-244). 

«Travellers and ruins in the Spartan landscape: a ghost story», στο: S. Voutsaki, P. Cartledge (επιμ.), Ancient Monuments and Modern Identities: A Critical History of Archaeology in 19th and 20th Century Greece, (Λονδίνο: Routledge 2017, σ. 42-61).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Ιστορία των εθνικών ιδεολογιών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Ιστορία του τοπίου και των αναπαραστάσεων του.
Ιστορία της αρχαιολογίας.