Μαρία Βακονδίου

Πανεπιστημιακή Υπότροφος – Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας

E-mail: maria[dot]vakondiou[at]uoc[dot]gr
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 2.30-5.30 μ.μ. στο Teams με τον κωδικό gs5rl3n

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Η Μαρία Βακονδίου σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1998-2003). Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε τον α΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο πρόγραμμα «Βυζαντινές σπουδές» (2007) και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της με θέμα «Λιθοξόοι και γλύπτες στη βενετική Κρήτη» (2018). Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ-ΙΤΕ): στο πρόγραμμα «Η δυτική τέχνη στην Κρήτη, 13ος-17ος αιώνας» (κατά διαστήματα από το 2004 έως το 2011), σε πρόγραμμα για τη μελέτη των χρωστικών σε λίθινες επιφάνειες με φασματοσκοπικές τεχνικές σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (2013-2014) και σε προγράμματα για την ιστορία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην Κρήτη κατά τη βενετική και οθωμανική περίοδο (2016-2017 και 2018-2020).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: αρχιτεκτονική, τέχνη και τεχνολογία του ύστερου μεσαίωνα και της νεότερης περιόδου στην ανατολική Μεσόγειο.