Κατερίνα Β. Κορρέ

Πανεπιστημιακή Υπότροφος – Διδάκτωρ Ιστορίας του Μεσαιωνικού & Προνεωτερικού Ευρωπαϊκού Κόσμου

E-mail: korre[at]uoc[dot]gr
Ώρες Συνεργασίας: Διαδικτυακές συναντήσεις μέσω zoom θα ορίζονται μετά από συνεννόηση στο e-mail korre@uoc.gr, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, για τις οποίες θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω μηνύματος στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Η Κατερίνα Β. Κορρέ είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος ερευνήτρια στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας κατά την περίοδο 2007-2010. Παρακολούθησε μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας στο Ι.Π.Α./Μ.Ι.Ε.Τ. με τον καθ. Αγ. Τσελίκα και Λατινικής Παλαιογραφίας με τον καθ. Κων. Ντόκο. Επίσης, έχει λάβει υποτροφίες από την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2001-2004) και από το Ίδρυμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (2010-2011 και 2029-2020, για μεταδιδακτορική έρευνα). Υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου τον Ιανουάριο του 2018, με θέμα Μισθοφόροι stradioti της Βενετίας. Πολεμική και κοινωνική λειτουργία (15ος-16ος αιώνας) και επιβλέποντα τον καθ. Ν. Καραπιδάκη.

Η κ. Κορρέ έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν κυρίως την ελληνική παρουσία στη Βενετία. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσει πηγές, και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σχετικά με τη μεσαιωνική ιστορία των ελληνικών περιοχών· ειδικότερα, για τις βενετικές κτήσεις (Stato da Mar), φαινόμενα θεσμικού συγκρητισμού που εκδηλώθηκαν κατά την υστεροβυζαντινή ή μεταβυζαντινή περίοδο, την επιμέρους δράση κοινωνικών ομάδων και την ιστορία του δικαίου επί Βενετοκρατίας.

Έχει διδάξει Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία του Μεσαίωνα και Δυτικές Κυριαρχίες στον ελληνικό χώρο ως προπτυχιακά μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020. Επίσης, Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία και Δυτικά Μεσαιωνικά και Βυζαντινά Κείμενα, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιστορία και Τεκμηρίωση (Κατεύθυνση: Βυζάντιο & Δυτικός Μεσαίωνας) του Ιονίου Πανεπιστημίου (2018-2019) αλλά και μαθήματα/διαλέξεις Κωδικολογίας, Παλαιογραφίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας σε σπουδαστές στην Ιταλία.