Γιώργος Βίδρας

Πανεπιστημιακός Υπότροφος για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας
Δρ Οθωμανικής Ιστορίας
E-mail: vidras[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 61
Τηλέφωνο: +30 28310 77341
Ώρες συνεργασίες: Παρασκευή 12:00-14:00

Ο Γιώργος Βίδρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983

Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ειδίκευση στην Τουρκολογία. Θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας ήταν η αγροτική οικονομία και κοινωνία της Σύρου με βάση την οθωμανική απογραφή του 1670.   Στο ίδιο Τμήμα εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο την αγροτική οικονομία του νησιού της Κρήτης κατά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα.

Έχει υπάρξει υπότροφος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και συμμετείχε στα ερευνητικά προγράμματα «Η αγροτική οικονομία της Κρήτης στους πρώιμους νεώτερους χρόνους: προσέγγιση μέσω G.I.S», «Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο» και «Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές». Επιπλέον, εργάστηκε στο ανεξάρτητο ερευνητικό πρόγραμμα «Palaeo-Science and History (PS&H)» του ιδρύματος Max Planck.

Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η οικονομική και κοινωνική ιστορία του ελλαδικού χώρου υπό οθωμανική κυριαρχία, με έμφαση στη μελέτη των οθωμανικών φορολογικών απογραφών ως ιστορικών πηγών για την οικονομική και κοινωνική ιστορία.

Δημοσιεύσεις του κυρίου Βίδρα μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://crete.academia.edu/GiorgosVidras