Γιώργος Μπροκαλάκης

Πανεπιστημιακός Υπότροφος για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας
E-mail: g.brokalakis@uoc.gr

Γραφείο: 16
Τηλέφωνο: +30 28310 77376
Ώρες συνεργασίες: Τρίτη 11:30-13:30

Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία (κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1995-1999). Το 2004 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Βυζαντινές Σπουδές από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το 2012 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης “La Sapienza” με θέμα «Το ναυάγιο της Αγίας Γαλήνης».

Πήρε μέρος σε διάφορες ανασκαφές (Ελεύθερνα, Μεσσήνη, Αμόριο, Γόρτυνα) και εργάστηκε κατά διαστήματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, κυρίως στις Εφορείες Αρχαιοτήτων της Κρήτης.

Είναι μέλος του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μεταλλουργία και μεταλλοτεχνία κατά τη ρωμαϊκή και βυζαντινή εποχή, Γεωργικές τεχνικές και εργαλεία, Πλοία και ναυσιπλοΐα από την κλασική έως την πρωτοβυζαντινή εποχή.

Προσφερόμενα μαθήματα το εαρινό εξάμηνο:

Οι πόλεις του ρωμαϊκού κόσμου (ΚΑΡΑ 176)

Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκονται οι ρωμαϊκές πόλεις, τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, οι λειτουργίες τους, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον αστικό σχεδιασμό. Μέσα από την εξέταση της ίδιας της Ρώμης, αλλά και άλλων παραδειγμάτων από την επικράτεια του ρωμαϊκού κόσμου, θα εξεταστούν τα κοινά τυπολογικά στοιχεία των πόλεων, θα ανιχνευθούν τα πρότυπα του αστικού σχεδιασμού και η εξελικτική τους πορεία στο πέρασμα των αιώνων. Παράλληλα θα εξεταστούν οι κύριες αρχιτεκτονικές δομές του δημόσιου χώρου.

Όψεις του αστικού φαινομένου στην ανατολική Μεσόγειο κατά τη ρωμαϊκή εποχή (ΚΑΡΑ 376)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι φοιτητές να μελετήσουν τους μετασχηματισμούς που επιφέρει στις πόλεις της ανατολικής Μεσογείου η ενσωμάτωσή τους στον κορμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στον γεωγραφικό αυτό χώρο, σε αντίθεση με τη δυτική Μεσόγειο και την κεντρική Ευρώπη, οι πόλεις αποτελούν σταθερό χαρακτηριστικό του πολιτικού και πολιτισμικού βίου πριν την εξάπλωση των Ρωμαίων. Με την άφιξή τους, ιδρύονται νέες πόλεις-αποικίες, αλλά και προκρίνονται νέα πρότυπα αστικής οργάνωσης. Η εξέταση της πολεοδομίας και των μνημείων των πόλεων θα αποτελέσουν το μέσο για τον εντοπισμό των αλλαγών που σημειώνονται κατά τη ρωμαϊκή εποχή.