Φαίδων Μουδόπουλος-Αθανασίου

Πανεπιστημιακός Υπότροφος για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας
Δρ Αρχαιολογία Τοπίου
E-mail: moudopoulos[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 61
Τηλέφωνο: +30 28310 77341
Ώρες συνεργασίες: Παρασκευή 17:30-19:30

Ο Φαίδων Μουδόπουλος-Αθανασίου γεννήθηκε το 1991 στην Αθήνα και κατάγεται από την Αρίστη Ζαγορίου. 

Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μιου Κρήτης (2009-2013) και έχει ολοκληρώσει δύο μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών στην Αρχαιολογία (2014, Παν/μιο του Σέφιλντ) και την Πολιτιστική Διαχείριση (2016, Οικον. Παν/μιο Αθηνών & Παν/μιο του Κεντ). Το 2021 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του πάνω στο αρχαιολογικό τοπίο του Ζαγορίου κατά την οθωμανική περίοδο (15ος – 20ος αι.) στο Παν/μιο του Σέφιλντ.

Έχει υπάρξει υπότροφος του Ι.Κ.Υ. (2009-2011), του Ιδρύματος Λάτση (2013), του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (2015), του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη (2017-2020) και του White Rose College of the Arts and Humanities (AHRC 2017-2021).

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η αρχαιολογία και η ιστορία του τοπίου (θεωρία – μεθοδολογίες – πρακτική), τα οθωμανικά μνημεία, ως κληρονομιά του Άλλου, η αρχαιολογική εθνογραφία, όπως και η ιστορία της αρχαιολογίας.

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης:

Moudopoulos-Athanasiou, F. (2022). The early-modern Zagori of NW Greece: An interdisciplinary archaeological inquiry into a montane cultural landscape. Leiden: Sidestone Press.

Moudopoulos-Athanasiou, F. (2022). The Celebration of St. Viniri in Băeasă (Vovousa): Approaching the Archaeology of the Sacred Forests in Northwest Greece. International Journal of Historical Archaeology, 1-23.

Moudopoulos-Athanasiou, F. et al. (2022). ‘Around the hut’: an archaeological ethnography around the experimental construction of a shepherd’s hut in Konitsa, north-west Greece. Post-Medieval Archaeology, 1-19.

Moudopoulos-Athanasiou, F., & Sklavounos, I. (2022). Walking the kalderimi: embodied knowledge and heritage narratives in a participatory building workshop at Zagori (NW Greece). Στο Pathways: Exploring the routes of a movement heritage, Cambridge: White Horse Press, 295-315.

 

Προφίλ Ακαδημαϊκής Δικτύωσης:

https://orcid.org/0000-0002-8019-4751 

https://sheffield.academia.edu/FaidonMoudopoulosAthanasiou

https://www.researchgate.net/profile/Faidon-Moudopoulos-Athanasiou 

 

Συμμετοχή σε Δράσεις και Ερευνητικά Προγράμματα:

“Επιστροφές” https://el.boulouki.org/projects-reapperances

“Κάτω απ’ το Τοπίο” https://el.underthelandscape.net/about

“Burning the Bones of the Earth” https://www.emkp.org/burning-the-bones-of-the-earth-documenting-the-traditional-lime-manufacturing-in-the-region-of-epirus/ 

“Otheritages” https://otheritages.efa.gr/