Αναστάσιος Κακαμανούδης

Πανεπιστημιακός Υπότροφος για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας
Δρ Κλασικής Αρχαιολογίας
E-mail: kakamanoudis[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 16
Τηλέφωνο: +30 28310 77376
Ώρες συνεργασίες: Δευτέρα, 14:30-16:30

Ο Αναστάσιος Κακαμανούδης γεννήθηκε το 1986.

Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία. Θέμα της κύριας μεταπτυχιακής του εργασίας ήταν οι τεχνικές ζωγραφικής στην Αρχαία Ελλάδα, υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας Μπ. Σμιτ-Δούνα. Στο ίδιο τμήμα και με την επίβλεψη της ίδιας καθηγήτριας εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή, με αντικείμενο την οργάνωση των χώρων ταφής στην αρχαία Μακεδονία, από την πρώιμη εποχή του σιδήρου έως την ελληνιστική περίοδο. Έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) κατά τις προπτυχιακές του σπουδές και τις μεταπτυχιακές σπουδές Α’ και Β’ Κύκλου.

Έχει εργαστεί ως συμβασιούχος αρχαιολόγος σε ανασκαφές και επιβλέψεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (2009-2013) και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (2013-2021), στα έργα της προετοιμασίας των εκθέσεων του Πολυκεντρικού Μουσείο των Αιγών και της στερέωσης, συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης του Ανακτόρου των Αιγών.

Συμμετέχει στην ομάδα δημοσίευσης των σωστικών ανασκαφών στη νεκρόπολη των αρχαίων Αιγών (επιστημονική υπεύθυνη: Α. Κοτταρίδη) με αντικείμενο μελέτης την κλασική και ελληνιστική κεραμική και στην ομάδα δημοσίευσης των ανασκαφών στο αρχαϊκό νεκροταφείο της Αγ. Παρασκευής (επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Σισμανίδης).

Στις εκπαιδευτικές του δράσεις περιλαμβάνεται η διοργάνωση εκπαιδευτικών βιωματικών εργαστηρίων με αντικείμενο την αρχαία ελληνική ζωγραφική, σε συνεργασία με διάφορους φορείς (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημιακή Ανασκαφή του Α.Π.Θ. στη Βεργίνα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας).

Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η αρχαιολογία του θανάτου, με έμφαση στην οργάνωση του χώρου των αρχαίων νεκροπόλεων, η αρχαία ελληνική ζωγραφική, και ιδίως οι τεχνικές της, και η κεραμική.

Δημοσιεύσεις του κυρίου Κακαμανούδη μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://crete.academia.edu/TasosKakamanoudis