Κώστας Βλασόπουλος

Σε εκπαιδευτική άδεια το εαρινό εξάμηνο 2023-24

Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας
E-mail: vlasop[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 69
Τηλέφωνο: 0030 28310 77360
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρες και Τρίτες 16.30-17.30

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μεταξύ 1999-2001, και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ μεταξύ 2001-2005. Εργάστηκε ως λέκτορας και αναπληρωτής καθηγητής στην αρχαία ελληνική ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ μεταξύ 2005-2015, ενώ από το 2015 διδάσκει αρχαία ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της δουλείας, ιστορία της παγκοσμιοποίησης και των διαπολιτισμικών σχέσεων στην αρχαιότητα, συγκριτική ιστορία, ιστορία της πολιτικής σκέψης και πρακτικής, ιστορία της ιστοριογραφίας.

Σύνδεσμοι: 

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις: 

 • ‘Slavery in ancient Greece’ στο A. Pargas – J. Schiel (επιμέλεια), The Palgrave Handbook of Global Slavery throughout History, Springer (2023), 67-85.
 • Greek and Roman Slaveries (από κοινού με την Ε. Μπαθρέλλου), Wiley-Blackwell. Blackwell Sourcebooks in Ancient History series. 2022.
 • Enslaved Persons and their Multiple Identities in Ancient Societies, EB Verlag. Joseph C. Miller Memorial Lectures Series, vol. 14. 2022.
 • Historicising Ancient Slavery, Edinburgh University Press. Edinburgh Studies in Ancient Slavery series, τόμος 2021.
 • ‘Slaves and rituals in ancient societies’ στο da Riva – A. Arroyo – C. Debourse (επιμέλεια), Ceremonies, Feasts and Festivities in Ancient Mesopotamia and the Mediterranean World: Performance and Participation, Zaphon Verlag (2022), 257-93.
 • ‘Intercultural relations and the barbarian repertoire in Greek culture’ στο Papadodima (επιμέλεια), Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II, Walter De Gruyter (2022), 7-28.
 • ‘A Gramscian approach to ancient slavery’ στο Zucchetti – A. M. Cimino (επιμέλεια), Antonio Gramsci and the Ancient World, Routledge (2021), 101-23.
 • ‘Subaltern community formation in antiquity: some methodological reflections’ στο Courrier – J. C. Magalhães de Oliveira (επιμέλεια), Ancient History from Below: Subaltern Experiences and Actions in Context, Routledge (2021), 35-54.
 • ‘Intercultural exchange of knowledge in the archaic and classical Mediterranean’ στο Suto (επιμέλεια), Transmission and Organization of Knowledge in the Ancient Mediterranean World, Phoibos Verlag (2021), 105-22.
 • Christianity and slavery: towards an entangled history?’, Post Augustum, 5, (2021), 62-103.
 • «Η ζωή μου όλη»: καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα (από κοινού με την Ε. Μπαθρέλλου), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 2020.
 • The end of enslavement, Greek style’ στο S. Hodkinson – M. Kleijwegt – K. Vlassopoulos (επιμέλεια), The Oxford Handbook of Greek and Roman Slaveries, Oxford University Press (2019), 8.000 λέξεις.
 • Review article: recent books on ancient slavery II’, Αριάδνη, 25, (2018-9), 201-33.
 • ‘Historicising the closed city’ στο Dana – I. Savalli-Lestrade (επιμέλεια), La cité interconnectée: transferts et réseaux institutionnels, religieux et culturels aux époques hellénistique et impériale, Ausonius (2018), 43-57.
 • ‘Hope and slavery’ στο Spatharas – G. Kazantzidis (επιμέλεια), Hope in Ancient Literature, History and Art, De Gruyter (2018), 239-62.
 • ‘Marxism and ancient history’ στο Allen – P. Christesen – P. Millett (επιμέλεια), How to Do Things with History: New Approaches to Ancient Greece, Oxford University Press (2018), 209-35.
 • ‘Xenophon on Persia’ στο M. A. Flower (επιμέλεια), The Cambridge Companion to Xenophon, Cambridge University Press (2017), 360-75.
 • (από κοινού με τον Ι. Xydopoulos) ‘Introduction: the study of violence and community in ancient Greek history’ στο K. Vlassopoulos – I. Xydopoulos – E. Tounta (επιμέλεια), Violence and Community: Law, Space and Identity in the Ancient Eastern Mediterranean World, Routledge (2017), 1-27.
 • ‘Οι σύγχρονες θεωρίες της ιστοριογραφίας και η μελέτη της αρχαίας ιστορίας’ στο Μ. Ταμιωλάκη (επιμέλεια), Μεθοδολογικά ζητήματα στις κλασικές σπουδές, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2017), 225-42.