Κώστας Βλασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας
E-mail: vlasop[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 69
Τηλέφωνο: 0030 28310 77360
Ώρες Συνεργασίας: Ο κύριος Βλασόπουλος θα έχει ώρες συνεργασίας κάθε Δευτέρα 16.30-17.30 και Τρίτη 16.30-17.30. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών θα είναι διαθέσιμος στην πλατφόρμα TEAMS, όπου οι φοιτητές θα μπορούν να τον καλούν και να συζητούν τα θέματα τους μαζί του. Οδηγίες για τη χρήση του προγράμματος Teams υπάρχουν στην ιστοσελίδα του τμήματος στον παρακάτω σύνδεσμο.

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μεταξύ 1999-2001, και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ μεταξύ 2001-2005. Εργάστηκε ως λέκτορας και αναπληρωτής καθηγητής στην αρχαία ελληνική ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ μεταξύ 2005-2015, ενώ από το 2015 διδάσκει αρχαία ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της δουλείας, ιστορία της παγκοσμιοποίησης και των διαπολιτισμικών σχέσεων στην αρχαιότητα, συγκριτική ιστορία, ιστορία της πολιτικής σκέψης και πρακτικής, ιστορία της ιστοριογραφίας.

Σύνδεσμοι: 

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις: 

C. Taylor – K. Vlassopoulos (επιμέλεια), Communities and Networks in the Ancient Greek World, Oxford University Press (2015). 

(από κοινού με την C. Taylor) ‘Introduction: an agenda for the study of Greek history’ στο C. Taylor – K. Vlassopoulos (επιμέλεια), Communities and Networks in the Ancient Greek World, Oxford University Press (2015), 1-31.

‘Plotting strategies, networks and communities in classical Athens: the evidence of slave names’ στο C. Taylor – K. Vlassopoulos (επιμέλεια), Communities and Networks in the Ancient Greek World, Oxford University Press (2015), 101-27.

‘Religion within communities’ στο E. Eidinow – J. Kindt (επιμέλεια), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, Oxford University Press (2015), 257-71.

‘Ethnicity and Greek history: re-examining our assumptions’, Bulletin of the Institute of Classical Studies, 58 (2015), 1-13.

‘Does slavery have a history? The consequences of a global approach’, Journal of Global Slavery, 1 (2016), 5-27.

‘Finley’s slavery’ στο D. Jew – R. Osborne – M. Scott (επιμέλεια), M. I. Finley: An Ancient Historian and his Impact, Cambridge University Press (2016), 76-99.

‘Que savons-nous vraiment de la société athénienne?’, Annales HSS, 71.3 (2016), 659-81.

‘Xenophon on Persia’ στο M. A. Flower (επιμέλεια), The Cambridge Companion to Xenophon, Cambridge University Press (2017), 360-75.

I. Xydopoulos – K. Vlassopoulos – E. Tounta (επιμέλεια), Violence and Community: Law, Space and Identity in the Ancient Eastern Mediterranean World, Routledge (2017).

(από κοινού με τον Ι. Xydopoulos) ‘Introduction: the study of violence and community in ancient Greek history’ στο K. Vlassopoulos – I. Xydopoulos – E. Tounta (επιμέλεια), Violence and Community: Law, Space and Identity in the Ancient Eastern Mediterranean World, Routledge (2017), 1-27.