Κατερίνα Παναγοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας
E-mail: panagop[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 38
Τηλέφωνο: 77357
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη, 15:00-17:30 στην πλατφόρμα TEAMS

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993) και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London 2000, επόπτες: Μ.H.Crawford – A.Burnett, Bρετ. Μουσείο). Yπήρξε μεταδιδακτορική υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Princeton (2002) και στο Μουσείο Ashmolean στην Οξφόρδη (2003). Από το 2004 διδάσκει Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει διδάξει ως βοηθός στο Κολλέγιο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και αυτοδύναμα στα Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Ιόνιο και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει επίσης απασχοληθεί (ως βοηθός ερευνητή) στο Κέντρο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (1993-4) και στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Oι δημοσιεύσεις της αφορούν στην αρχαία νομισματική, στην οικονομική συμπεριφορά των πολύτιμων μετάλλων (κυρίως του αργύρου και του χρυσού) στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο, στη δημογραφία, πολιτική και οικονομία της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Μακεδονίας, στη θεωρία κοινωνικών δικτύων και στην οικονομική ιστορία, στην κοινωνική ιστορία της Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής περιόδου.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αρχαία οικονομία, πολύτιμα μέταλλα στην αρχαιότητα, αρχαία νομισματική, δημογραφία, πολιτική και οικονομία της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Μακεδονίας, Θεωρία Κοινωνικών Δικτύων και Οικονομική Ιστορία, Κοινωνική Ιστορία της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής περιόδου. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις: 

Μονογραφίες

2017, Τhe Early Antigonids: Coinage, Money and the Economy (N.York: American Numismatic Society Special Series).

Συνεπιμέλεια συλλογικών τόμων 

Α. Βresson – K. Panagopoulou (eds.), Networks around Commodities: Social Network Analysis and the Ancient Economy.

E. Fassa – K. Macris – K. Panagopoulou (edd.), The Changing Face of Hellenism: Cultural Transformations in the Eastern Mediterranean, 323 BC – 700 AD (provisional title).

2009, Ι. Malkin – C. Constantakopoulou – K. Panagopoulou (επιμ.), Greek and Roman Networks in the Mediterranean (London: Routledge, 2009˙ χαρτόδετη έκδοση, 2011).

2007, Ι. Malkin – C. Constantakopoulou – K. Panagopoulou (επιμ.), Networks in the Ancient Mediterranean, τόμ. 1-2, Μediterranean Historical Review Special Issue.

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου

2017, K. Παναγοπούλου (επιμ.), Ανταλλαγές – Συναλλαγές στην Αρχαιότητα, Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο: Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης).

Άρθρα 

‘Saviour‘ Monarchs in Context: (Ab/uses) of the Title Sōtēr in the Hellenistic Period’, στo Ε. Fassa – C. Macris – K. Panagopoulou (edd.), The Changing Face of Hellenism: Cultural Transformation in the Eastern Mediterranean, 323 BC – 700 AD (προσωρινός τίτλος).

‘Βetween Federal and Ethnic: The Koinon Makedonōn and the Makedones Revisited’, στο H.Beck – K. Buraselis (edd.), Greek Ethnos States: Internal Mechanics, External Relations.

‘Hellenistic Macedonia Revisited: Some Evidence in Redating the ‘Later Macedonian’ Posthumous Alexanders’, στο Proceedings of the XV. International Numismatic Congress, Taormina / Sicily.

2017, ‘Commercial Networks and Gold in the Hellenistic and Roman Periods’, στο A.Bresson – Κ. Panagopoulou (edd.), Networks around Commodities: Social Networks Analysis and the Ancient Economy, Μediterranean Historical Review Special Issue (Tel Aviv).

2017, ‘Ρωμαϊκή Κως’, Κεφάλαιο στο A. Γιαννικουρή (επιμ.), Νομίσματα – Νομισματική Αιγαίου, Κως ΙΙ (Αθήνα: ΤΑΠΑ).

2017, ‛Με αφορμή τις απομιμήσεις των πρώιμων Αντιγονιδικών κοπών: οι απομιμήσεις των διεθνών Ελληνιστικών νομισμάτων και ο οικονομικός τους ρόλος’, ‘Εισαγωγή’, στο Κ. Παναγοπούλου (επιμ.), Ανταλλαγές – Συναλλαγές στην Αρχαιότητα (Hράκλειο: Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

2016, ‘Gold in Ptolemaic Egypt: Exchange Practices in P.Cair.Zen. I 59021’, ZPE 197 (2016) 179-90.

2016, ‘O χρυσός στο βασίλειο των Πτολεμαίων: πρακτικές συναλλαγών στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο με αφορμή τον πάπυρο P.Cair.Zen. I 59021’, στο Π. Βιγλάκη, Ν. Δασκαλάκης, Π. Ζωγραφινάκη, Ε. Καπράνος (επιμ.), Ἀελλόπος: Τιμητικός τόμος για την Ίριδα Τζαχίλη (Ρέθυμνο: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης).

2014, ᾽Plutarch’s Northern Greek Cities’, στο L. Athanassaki – F.Titchener (edd.), Plutarch’s Cities.

2010-11, Λήμματα στη Wiley-Blackwell Electronic Encyclopedia of Ancient History (συντονιστές: R. Bagnall, C.Champion, A.Erskine, S.Huebner): 2010, ‘Alexander, nephew of Gonatas’ (υπεύθυνος: A. Chaniotis). 2011, ‘Money, Graeco-Roman (υπεύθυνος: D.Hollander). Πρβ. http://www.encyclopediaancienthistory.com.

2009, ‘Preface’, στο Networks in the Αncient Mediterranean, τόμ. 1, Μediterranean Historical Review Special Issue (2007) σελ. 1-9 = ‘Introduction’, στο Greek and Roman Networks in the Mediterranean (London: Routledge) σελ. 1-11 (συνδημοσίευση με τους καθ. Ι. Μalkin και δρ. C.Constantakopoulou).

2007, ‘Between Necessity and Extravagance: Silver as a Commodity in the Hellenistic Period’, BSA 102, 315-43, pl.18-21.

2005-2006, ‘Cross-Reading Images: Iconographic ‘Debates’ between Antigonids and Ptolemies during the Third and Second Centuries BC’, Εulimene 6-7, 163-181.

2004, ‘Nόμισμα και κυριαρχία στη Θεσσαλία: H Περίπτωση των Γόμφων / Φιλιπποπόλεως’, στο Oβολόs 5 (δημοσίευση τόμου συνεδρίου).

2001, ‘The Antigonids: Patterns of a Royal Economy’, κεφάλαιο στο Z.Archibald, J.K.Davies, V.Gabrielsen & G.J.Oliver (επιμ.), ‘Hellenistic Economies’ (London: Routledge) 313-362.