Κατερίνα Παναγοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας
E-mail: panagop[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 38
Τηλέφωνο: 77357
Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη, 17:30-20:30

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Η Κατερίνα Παναγοπούλου (πτυχίο Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1993, διδ. διατριβή Τμήματος Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 2000) είναι μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στην αρχαία ιστορία. Από το 2004 διδάσκει Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχοντας διδάξει ως βοηθός στο Κολλέγιο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και αυτοδύναμα στα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιόνιο και Ελληνικό Ανοικτό. Έχει επίσης απασχοληθεί (ως βοηθός ερευνητή) στο Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας  / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (1993-4) και στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (2000-2002).  Διατέλεσε εταίρος στις συγκριτικές πολιτιστικές σπουδές στο CCS-CHS του Πανεπιστημίου του Harvard (2019-20), επισκέπτρια εταίρος S.Seeger στο Πανεπιστήμιο Princeton (2017-18), και παλαιότερα μεταδιδακτορική υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Princeton (2002) και στο Μουσείο Ashmolean / Οξφόρδη (2003).  Oι δημοσιεύσεις της αφορούν στην αρχαία νομισματική, στην οικονομική συμπεριφορά των πολύτιμων μετάλλων (κυρίως του αργύρου και του χρυσού) στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο, στη δημογραφία, πολιτική και οικονομία της Ελληνιστικής και Ρωμαϊκής Μακεδονίας, στη θεωρία κοινωνικών δικτύων και στην οικονομική ιστορία, στην κοινωνική ιστορία της Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής περιόδου.

Δημοσιεύσεις 

Μονογραφίες 

 • *2020, Τhe Early Antigonids: Coinage, Money and the Economy, Numismatic Series 37 (N.York: American Numismatic Society Special Series; ISBN: 9780897223553). *Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, στη μνήμη Όλγας Τσακατίκα-Δεσποτοπούλου.

 

 Συνεπιμέλεια Συλλογικών Τόμων

 • E. Fassa – K. Macris – K. Panagopoulou (edd.), The Changing Face of Hellenism: Cultural Transformations in the Eastern Mediterranean, 323 BC – 700 AD (provisional title).
 • 2009, Ι. Malkin – C. Constantakopoulou – K. Panagopoulou (επιμ.), Greek and Roman Networks in the Mediterranean (London: Routledge, 2009˙ χαρτόδετη έκδοση, 2011).
 • 2007, Ι. Malkin – C. Constantakopoulou – K. Panagopoulou (επιμ.), Networks in the Ancient Mediterranean, τόμ. 1-2, Μediterranean Historical Review Special Issue (2007).

 

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου

 • 2023, K. Παναγοπούλου (επιμ.), Ανταλλαγές – Συναλλαγές στην Αρχαιότητα, Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο: Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης). 

 

Άρθρα

 • 2023, ‘O χρυσός στο βασίλειο των Πτολεμαίων: πρακτικές συναλλαγών στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο με αφορμή τον πάπυρο P.Cair.Zen. I 59021’, στο Π. Βιγλάκη, Ν. Δασκαλάκης, Π. Ζωγραφινάκη, Ε. Καπράνος (επιμ.), Ἀελλόπος: Τιμητικός τόμος για την Ίριδα Τζαχίλη (Ρέθυμνο: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης).
 • 2022, ᾽Plutarch’s Northern Greek Cities’, στο L. Athanassaki – F. Titchener (edd.), Plutarch’s Cities (Oxford: University Press), 203-218.
 • 2019, ‘Βetween Federal and Ethnic: The Koinon Makedonōn and the Makedones Revisited’, στο H. Beck, K. Buraselis & Alex McAuley (edd.), Ethnos and Koinon, Studies in Ancient Greek Ethnicity and Federalism (Stuttgart 2019) 363-383.
 • 2017, ‘Hellenistic Macedonia Revisited: Some Evidence in Redating the ‘Later Macedonian’ Posthumous Alexanders’, στο M. Caccamo Caltabiano, Proceedings of the XV. International Numismatic Congress, Taormina / Sicily, vol. I (Roma-Messina 2017) 511-515.
 • 2016, ‘Gold in Ptolemaic Egypt: Exchange Practices in P.Cair.Zen. I 59021’, ZPE 197 (2016) 179-90.
 • 2021, & 2010-11, Λήμματα στη Wiley-Blackwell Electronic Encyclopedia of Ancient History (συντονιστές: R. Bagnall, C.Champion, A.Erskine, S.Huebner): 2010, ‘Alexander, nephew of Gonatas’ (υπεύθυνος: A. Chaniotis). 2021, ‘Money, Graeco-Roman (υπεύθυνος: D.Hollander). Πρβ. http://www.encyclopediaancienthistory.com .
 • 2009, ‘Preface’, στο Networks in the Αncient Mediterranean, τόμ. 1, Μediterranean Historical Review Special Issue (2007) σελ. 1-9 = ‘Introduction’, στο Greek and Roman Networks in the Mediterranean (London: Routledge) σελ. 1-11 (συνδημοσίευση με τους καθ. Ι. Μalkin και δρ. C.Constantakopoulou).
 • 2007, ‘Between Necessity and Extravagance: Silver as a Commodity in the Hellenistic Period’, BSA 102, 315-43, pl.18-21.
 • 2005-2006, ‘Cross-Reading Images: Iconographic ‘Debates’ between Antigonids and Ptolemies during the Third and Second Centuries BC’, Εulimene 6-7, 163-181 (περίληψη στο www.shef.ac.uk/assem).
 • 2004, ‘Nόμισμα και κυριαρχία στη Θεσσαλία: H Περίπτωση των Γόμφων / Φιλιπποπόλεως’, στο Oβολόs 5,.
 • 2001, ‘The Antigonids: Patterns of a Royal Economy’, κεφάλαιο στο Z.Archibald, J.K.Davies, V.Gabrielsen & G.J.Oliver (επιμ.), ‘Hellenistic Economies’ (London: Routledge) 313-362.

Βιβλιοκρισίες

 • 2023, C. Grandjean (ed.), The Koina of Southern Greece, Historical and Numismatic Studies in Ancient Greek Federalism (Pessac Cedex: Ausonius, 2021). Journal of Hellenic Studies.
 • 2015, Y.P.Touratsoglou, A Contribution to the economic history of the kingdom of ancient Macedonia (6th-3d century BC) (Athens: Society for the Study of Numismatics and Economic History, 2010). Journal of Hellenic Studies 135, 245-6.
 • 2014, T. Faucher, M.-C.Marcellesi, O. Picard (edd.), La circulation monétaire dans le monde grec antique, Actes du colloque international, Athènes, 14-17 Avril 2010, BCH Supplement 53 (Athènes: École Française d’ Athènes, 2011). Journal of Hellenic Studies 134, 203-4.
 • 2003, Blackwell, C.J., In the absence of Alexander, Harpalus and the Failure of Macedonian Authority (N. York: P. Lang, 1999). Journal of Hellenic Studies 123, 233.

 

ΥποτροφίεςΒραβεία –  Διακρίσεις / Grants, Awards & Honours

 • 2022, Βραβείο Aκαδημίας Αθηνών στη μνήμη Όλγας Τσακατίκα-Δεσποτοπούλου, για τη μονογραφία με τίτλο 2020, Τhe Early Antigonids: Coinage, Money and the Economy, Numismatic Series 37 (N.York: American Numismatic Society Special Series).
 • 2019, Visiting Fellow, CCS-CHS Fellow in Comparative Cultural Studies in Greece, Harvard University, USA/Nafplio & Thessaloniki, Greece.
 • 2017-2018, Stanley J. Seeger Visiting Research Fellow, Program for Hellenic Studies, University of Princeton / USA.
 • 2008-9, British School at Athens Fellowship.
 • 2002-2003, Βritish School at Athens / Foundation of the Hellenic World Postdoctoral Fellowship, Αshmolean Museum / Οξφόρδη.
 • 2002, Oκτώβριος – Νοέμβριος, Τhe Stanley J. Seeger Postdoctoral Fellowship, Πανεπιστήμιο Princeton.
 • 2002, A.J. Leventis Foundation, Υποτροφία Ταξιδιωτική.
 • 2000, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Βραβείο Ιστορικής Συγγραφής Norman Hepburn Baynes.
 • 1998, Υποτροφία Σπουδών Ιδρύματος Αλέξ. Ωνάση.
 • 1998, Διεθνής Νομισματική Υποτροφία (για παρακολούθηση σεμιναρίων στην Αmerican Numismatic Society / Ν. Υόρκη).
 • 1998, Royal Numismatic Society, Υποτροφία M.J.Price.
 • 1994-1998, Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
 • 1988, Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).