Ελευθερία Ζέη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας Νέων Χρόνων, 17ος-αρχές 19ου αιώνα, Πρόεδρος του Τμήματος
E-mail: zei[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 44
Τηλέφωνο: 28310 77345
Ώρες Συνεργασίας

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεότερη κοινωνική ιστορία του νησιωτικού χώρου, αστικού και αγροτικού, και ιστοριογραφία της νησιωτικότητας.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

Βιβλία

Xώρος και φωτογραφία. Tο Hράκλειο από την Oθωμανική αυτοκρατορία στην Kρητική πολιτεία. Συλλογή Mιχάλη Σάλα, Aθήνα, Πoλιτιστικό Ίδρυμα Oμίλου Πειραιώς 2005.

Visages et visions d’insularité: Paros dans l’Archipel grec, XVII-XVIIIe siècles, Isis, Istanbul, 2017

Άρθρα

«Relationships of affection, relationships of power: death and family grieving in the islands of the Aegean, 17th – 18th century», Historein/ιστορείν. A review of the past and other stories, 8, 2008: Performing emotions: Historical and Anthropological Sites of Affect, σ. 94-101.

«Tα όρια του νόμιμου και του παράνομου: κρασιά και πορνεία στις ταβέρνες της Bενετίας και του Xάνδακα (14ος-15ος αιώνας)», Moνεμβάσιος οίνος, Moνοβασιά-Malvazia, επιμ. Ηλίας Αναγνωστάκης, Αθήνα, ΚΒΕ-ΕΙΕ – Οίνον ιστορώ V, 2008, σ. 71-80.

«Entre la Crète ottomane, l’Égypte et la France: le cas de Konstantin Kozyris à Candie sous l’ administration égyptienne (première moitié du XIXe siècle», Bernard Heyberger, Chantal Verdeil (ed.), Hommes de l’ entre-deux. Parcours individuels et portraits de groupes sur la frontière de la Méditerranée (XVIe-XXe siècle), Παρίσι 2009, σ. 219-229.

«Υπέρ αδυνάτων: ο Bronislav Geremek και η ιστορία του κοινωνικού περιθωρίου», Τα Ιστορικά, 50, Ιουν. 2009, σ. 45-58.

«Όψεις του ελληνικού 19ου αιώνα: ο μετασχηματισμός του καθημερινού», Αντ. Μωυσίδης και Σπ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η ελληνική κοινωνία στον 19ο και 20ό αιώνα, Αθήνα, Τόπος, 2010, σ. 153-178.

«‘Eντός των τειχών’. Σκέψεις πάνω στην ιδεολογία και το βίωμα της κρητικής πόλης στα νεότερα χρόνια», Κρητικά Χρονικά 32, 2012, σ. 221-230. 

«Les femmes de l’Archipel, XVIIe-XVIIIe siècles: ‘Domination féminine’, modèles et discours», Études Roussillonaises XXV (αφιέρωμα: «Les femmes dans l’espace nord-méditerranéen», επιμ. Chr. Klapisch-Zuber), 2013, σ. 157-162.

«Ερνέστ Λαμπρούς και Νίκος Σβορώνος: η μετάβαση από την οικονομική ιστορία στην κοινωνική ιστορία του οικονομικού», Νέα Εστία 1850, Δεκέμβριος 2011: Αφιέρωμα στον Νίκο Γ. Σβορώνο 1911-1989.

«Η αβανία στον νησιωτικό χώρο των νεότερων χρόνων», Μνήμη Εύης Ολυμπίτου. Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18ος-19ος αιώνας, Πρακτικά συνεδρίου, (Κέρκυρα, 24-26 Μαϊου 2012), Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2014, σ. 125-135. 

«Η ‘ένωση’ της Κρήτης με την Ελλάδα: παλαιότερες και σύγχρονες ιστοριογραφικές αναζητήσεις», Κυριαρχίες και συνειδήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 1880-1920, επιμ. Σ. Πετμεζάς-Λ. Τζεδάκη-Αποστολάκη, Ηράκλειο-ΕΚΙΜ, 2014, σ.19-32 (και αγγλική έκδοση, Κρητικά Χρονικά, 36). 

«Η μελέτη του κοινωνικού από τη Γαλλία στην Ελλάδα στη Μεταπολίτευση: Κοινωνική ιστορία ή κοινωνιολογία;», Συναντήσεις της ελληνικής με τη γαλλική ιστοριογραφία από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα, Β. Καραμανωλάκης, M. Kοuroucli, Τρ. Ε. Σκλαβενίτης (επιμ.), Αθήνα, EFA-EIE/IIE-EMNE, 2015, σ. 201-210.

«Πρώτες προσεγγίσεις στη διαμόρφωση τοπικών ‘ελίτ’ στο Αιγαίο του 18ου αιώνα: οι ‘άρχοντες’ του μακτού», Τα Ιστορικά 59, Δεκ. 2013, σ. 385-398.

«Οι Κυκλάδες (17ος-18ος αι.): Όψεις, απόψεις και ιστοριογραφικά ζητήματα του νησιωτισμού», Θηρασία Ι μια διαχρονική διαδρομή, επιστημ. επιμ. Κλ.Παλυβού & Ίρις Τζαχίλη, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης- Τμήμα Αρχιτεκτόνων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης- Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Αθήνα, 2015.

«Εθιμικό δίκαιο, νομικός λόγος και ιστορία του δικαίου: μια πολιτική συζήτηση ανάμεσα στον 19ο και τον 20ό αιώνα», Εύη Καρούζου (επιμέλεια-εισαγωγή), «Ειδικό αφιέρωμα: Τομές στην ελληνική γεωργία 1830-1960», Νεοελληνικά Ιστορικά, 4 (2016), σ. 173-189.

«The Historiography of Aegean Insularity», Ant. Hadjikyriacou (ed.), Insularity in the Ottoman World (Special issue, Princeton Papers: Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies, XVII, Spring 2017), Princeton, Markus Wiener Publishers, 2017, σ. 37-57.

«Οθωμανικά και ελληνικά τεκμήρια: διάλογος για μια κοινή ιστορία», Επιστημονική συνάντηση. Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές Σπουδές. Μια απόπειρα χαρτογράφησης (8 Απριλίου 2016, Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών), επιμ. Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Βάσω Σειρηνίδου, Αθήνα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, 2017.