Δημήτρης Κυρίτσης

Σε εκπαιδευτική άδεια το εαρινό εξάμηνο 2023-24

Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας
E-mail: kyritsis[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 34
Τηλέφωνο: 2831077353
Ώρες Συνεργασίας: Σε εκπαιδευτική άδεια

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Διδάσκει από το 2002 βυζαντινή ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Αθηνών, τη Σορβόνη (Paris-I) και το Χάρβαρντ, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή, με θέμα τη βυζαντινή αριστοκρατία κατά το 13ο και 14ο αιώνα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ξεκίνησαν από την κοινωνική και οικονομική ιστορία της ύστερης βυζαντινής περιόδου και κατ’ εξοχήν την υστεροβυζαντινή αριστοκρατία, αλλά τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκαν και σε άλλα χρονολογικά και θεματικά πλαίσια. Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ενδιαφέροντος για την αγροτική οικονομία, αρχικά ασχολήθηκε με τα χωριά της βυζαντινής Μικράς Ασίας, και στη συνέχεια με την κτηματική περιουσία του κράτους στο ύστερο Βυζάντιο, αλλά και ευρύτερα την οργάνωση της παραγωγής στο πλαίσιο της μεγάλης γαιοκτησίας κατά την περίοδο αυτή. 

Συμμετέχει στην ομάδα που προετοιμάζει την διπλωματική έκδοση και ιστορικό σχολιασμό του βυζαντινού αρχείου της Μονής Ζωγράφου, στο πλαίσιο της σειράς “Archives de l’Athos” . Το άλλο βασικό ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι η ιστορία των θεσμών. Μία πρώτη προσέγγισή υπήρξε η μελέτη του για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης μετά το 12ο αιώνα. Σταδιακά, και μέσα από έναν ευρύτερο προβληματισμό για τη θέση που κατέχει το Βυζάντιο στην εξέλιξη της πολιτικής πρακτικής και ιδεολογίας στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, κατέληξε στο αντικείμενο της τωρινής του έρευνας, την διαδικασία συλλογικής λήψης αποφάσεων και τη σημασία των συμβουλίων και συνελεύσεων σε όλη την διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας. Η έρευνά αυτή έχει δώσει προς το παρόν δύο άρθρα και αρκετές παρουσιάσεις, ενώ πάνω στο θέμα αυτό ετοιμάζει μία μονογραφία.

Η διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από όλη την βυζαντινή περίοδο, με έμφαση μέχρι στιγμής σε κοινωνικά ζητήματα, αλλά και στη σχέση του βυζαντινού κόσμου με την Ευρώπη.