Αντώνης Αναστασόπουλος

Αναπληρωτής καθηγητής οθωμανικής ιστορίας
E-mail: anastasopoulos[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: αρ. 78
Τηλέφωνο: 2831077368
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα, 13.30-14.30 και Τρίτη, 11.30-13.30

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (M.Phil.) και εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στη Σχολή Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Διδάσκει οθωμανική ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1999 και συνεργάζεται ερευνητικά με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Τον Ιανουάριο 2010 δίδαξε έναν κύκλο τεσσάρων σεμιναρίων στην École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Historiques et Philologiques, στο Παρίσι, και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 δίδαξε Ελληνική και Βαλκανική Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Boğaziçi στην Κωνσταντινούπολη. Έχει επιμεληθεί ή συνεπιμεληθεί πέντε συλλογικούς τόμους και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 30 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και εγκυκλοπαίδειες.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οι οθωμανικές επαρχίες με έμφαση στις πολιτικές σχέσεις κατά τον 18ο αιώνα· ισλαμικές επιτύμβιες στήλες της οθωμανικής περιόδου· ιστορία της διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Σύνδεσμοι: 

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

Antonis Anastasopoulos και Yannis Spyropoulos, ‘Soldiers on an Ottoman Island: The Janissaries of Crete, Eighteenth-Early Nineteenth Centuries’, Turkish Historical Review, 8 (2017), 1-33.

Antonis Anastasopoulos, ‘Girit’teki Osmanlı Mezar Taşları’ [Οθωμανικές επιτύμβιες στήλες στην Κρήτη], στο A. Nükhet Adıyeke και Tuncay Ercan Sepetcioğlu (επιμ.), Geçmişten Günümüze Girit. Tarih, Toplum, Kültür. Uluslararası Sempozyum. Bildiri Kitabı. 16/17/18 Ekim 2015, Kuşadası, Kuşadası Belediyesi Yayınları, Κουσάντασι 2017, 355-369.

Antonis Anastasopoulos και Eleni Gara, ‘The Rural Hinterland of Karaferye: Settlements, Divisions, and the Çiftlik Phenomenon (Seventeenth-Eighteenth Centuries)’, στο Elias Kolovos (επιμ.), Ottoman Rural Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium Held in Rethymno, 13-15 January 2012, Crete University Press, Ρέθυμνο 2015, 261-291.

Antonis Anastasopoulos, ‘A‘yân’, ‘Crète (xviie-xviiie siècles)’: λήμματα στο François Georgeon, Nicolas Vatin και Gilles Veinstein, με τη συνεργασία της Elisabetta Borromeo (επιμ.), Dictionnaire de l’Empire ottoman, Fayard, Παρίσι 2015, 137-139, 309-311.

Αντώνης Αναστασόπουλος, Γιάννης Λαμπράκης, Μαριλένα Μπαλή, Ιορδάνης Παναγιωτίδης, Στέλιος Παρλαμάς, Robin Durand, «Οθωμανικές μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες Ηρακλείου: στήλες που φυλάσσονται στη «Βίλα Αριάδνη» στην Κνωσό», Κρητικά Χρονικά, 35 (2015), 153-210