α/α

Ονοματεπώνυμο

Θέμα

Ημερομηνία κρίσης της Διατριβής

1

Ειρήνη Βλαχάκη

Η κρητική Μονή της Αγκαράθου κατά την εποχή της βενετοκρατίας.

15/6/1986

2

Χαράλαμπος Γάσπαρης

Η γή και οι αγρότες στη μεσαιωνική Κρήτη, 13ος-14ος αιώνας.

16/6/1986

3

Αντωνία Κιουσοπούλου

Ο θεσμός της οικογένειας στην Ήπειρο τον 13ο αιώνα.

9/3/1988

4

Ασπασία Παπαδάκη

Επίσημες θρησκευτικές και κοσμικές τελετές στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας.

7/10/1992

5

Αθανάσιος Παπαζώτος

Ναοί της Βέροιας (11ος-18ος αιώνας): Ιστορική και Αρχαιολογική σπουδή των μνημείων της πόλης.

31/3/1993

6

Νίκη Παπαδοπούλου-Τσελέντη

Οι εικόνες της ελληνικής αδελφότητας Βενετίας από τον ΙΣΤ΄ως τον ΙΘ΄αιώνα.

6/4/1994

7

Ευτυχία Παπαδοπούλου

Istoria del Regno di Romania του Marin Sanudo Τornello.

18/10/1995

8

Αγγελική Πανοπούλου

Συντεχνίες και θρησκευτικές αδελφότητες στην Κρήτη της βενετικής περιόδου.

2/7/2001

9

Αναστασία Λαζαρίδου

Οι τοιχογραφίες της Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνας (1735) και ο ζωγράφος Μάρκου.

26/1/2002

10

Μαρία Πατραμάνη

Κρητικοί πρόσφυγες στα Κύθηρα (1645-1797).

22/11/2005

11

Θεοφανία Αγγελοπούλου

Η οικοσκευή στον αιγιακό χώρο: Απόπειρα προσέγγισης του υλικού πολιτισμού του 17ου και 18ου αιώνα

16/5/2008