Τρέχοντα προγράμματα του Τμήματος στο ΚΕΜΕ

Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων για την Δημόσια Αρχαιολογία στον Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο.

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων για τη διδασκαλία της Δημόσιας Αρχαιολογίας στον Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό χώρο. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών αρχαιολογίας στις διαφορετικές πτυχές της Δημόσιας Αρχαιολογίας μέσω της συμμετοχής τους σε τέσσερα εντατικά προγράμματα μαθημάτων διάρκειας μιας εβδομάδας έκαστο: στο Παν/μιο της Βαρκελώνης, στο Παν/μιο της Βαρσοβίας, στο Παν/μιο Linnaeus Κάλμαρ της Σουηδίας, και στο Παν/μιο Κρήτης. Το κάθε πρόγραμμα θα αποτυπώσει την εθνική και την τοπική εμπειρία σχετικά με την αρχαιολογία στη δημόσια σφαίρα. Διαρθρώνεται σε διαλέξεις ειδικών επιστημόνων με μαθήματα στο αμφιθέατρο και σε επιτόπιες επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.α.

Ιστοσελίδα προγράμματος

http://pagines.uab.cat/innovarch/

Υπεύθυνος Προγράμματος

Νένα Γαλανίδου

Αρχαιολογική έρευνα πεδίου με αντικείμενο την Παλαιολιθική κατοίκηση στη Λέσβο

Ιστοσελίδα προγράμματος

Υπεύθυνος Προγράμματος

Νένα Γαλανίδου

Συνοπτική Περιγραφή

Έρευνες στο πεδίο και στο εργαστήριο για την Εποχή του Λίθου στον Ελλαδικό χώρο. Διάχυση της γνώσης για την Παλαιολιθική, τη Μεσολιθική και τη Νεολιθική Ελλάδα στο ειδικό και το ευρύ κοινό.

Ιστοσελίδα προγράμματος

Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου

Υπεύθυνος Προγράμματος

Νένα Γαλανίδου

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας των Παλαιολιθικών ερευνών που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη Λέσβο καθώς και η ανάπτυξη και διαχείριση δυναμικού ιστότοπου για τις σχετικές έρευνες στο νησί.

Υπεύθυνος Προγράμματος

Νένα Γαλανίδου

Συνοπτική Περιγραφή

Αρχαιολογική έρευνα πεδίου με αντικείμενο την Παλαιολιθική κατοίκηση στη Λέσβο.

Ιστοσελίδα προγράμματος

Κατώτερη Παλαιολιθική Λέσβος

Υπεύθυνος Προγράμματος

Νένα Γαλανίδου