Θηρασία (2007-) ​

Με τίτλο «Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» διεξάγεται από  το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την ΚΑ εφορεία Αρχαιοτήτων και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διεπιστημονική έρευνα στην Θηρασία που περιλαμβάνει μία επιφανειακή έρευνα, αρχειακή έρευνα, γεωλογική, εθνολογική αποτύπωση ανθρωπογενών δομών και έρευνα για τα ορυχεία του 19ου αιώνα. Η έρευνα διεξάγεται από το 2007 υπό την εποπτεία της Ίριδος Τζαχίλη και εκπαιδεύονται κατά μέσο όρο περίπου 7 φοιτητές ανά έτος.