Ιερό κορυφής του Βρύσινα (2004-2011)

Η συστηματική ανασκαφή στο Ιερό Κορυφής του Βρύσινα άρχισε το 2004 και συνεχίστηκε μέχρι και το καλοκαίρι του 2011. Πρόκειται για μία συνεργασία μεταξύ της ΚΕ’ Εφορείας Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την εποπτεία της Ίριδος Τζαχίλη. Η ανασκαφή διεξαγόταν κάθε έτος για δύο ή τρεις εβδομάδες και σε αυτήν έπαιρναν μέρος κατά μέσο όρο 20 φοιτητές. Εκ παραλλήλου διεξαγόταν επιφανειακή έρευνα γύρω από το λόφο. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές του τμήματος εκπαιδεύονταν και στις δύο μορφές έρευνας πεδίου, τόσο στην ανασκαφή όσο και στην επιφανειακή έρευνα. Επιπλέον συμμετείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στην εργασία που γινόταν εντός του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου, δηλαδή την καταλογογράφηση, τη συντήρηση, την αρχειοθέτηση, τη φωτογράφιση κλπ. Μερικοί από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα του Ιερού Κορυφής έχουν εμπλακεί ερευνητικά. Με βάση το υλικό έχουν εκπονήσει την τελική μεταπτυχιακή τους εργασία  (Μ. Γιοκαριδάκη, Τα σημεία κεραμέως, Γ. Κορδατζάκη, αναλύσεις πηλού), ενώ άλλοι βρίσκονται σε τελικό στάδιο ( Μ. Ρούσου, τα κωνικά κύπελλα, Π. Βιγλάκη, οι τράπεζες προσφορών). Πάντα με βάση αυτό το υλικό έχει εκπονηθεί μία διδακτορική διατριβή από την Γ. Κορδατζάκη με θέμα «Κεραμεική από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα: ένα σύνθετο τεχνοσύστημα παραγωγής και χρήσης κατά τη 2η χιλιετία». Παράλληλα εκπονείται μία δεύτερη με θέμα τα ανθρωπόμορφα ειδώλια της ανασκαφής Δαβάρα (Δ. Σφακιανάκης) και μία μεταδιδακτορική έρευνα από τον Θωμά Τσέλιο για τα ζωόμορφα ειδώλια. Παράλληλα γινόταν  γεωαρχαιολογική έρευνα και περιβαλλοντική έρευνα και οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να εξοικειώνονται και με άλλου τύπου δραστηριότητες.

Πλήρεις δημοσιεύσεις βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και ανασκαφικές αναφορές έχουν δημοσιευθεί σε διάφορες περιπτώσεις. Αναφέρονται οι κυριότερες από αυτές:

  • Ι. Τzachili, «Quantitative Analysis of the Pottery form the Peak Sanctuary of Vrysinas» στο K. Polinger Foster και R. Laffineur (επιμ.) Metron. Measuring the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 9th International Aegean Conference, New Haven, Yale University, 18-21 April 2001, Aegaeum 24, 2003, 327-331
 
  • Ίρις Τζαχίλη «Μεσομινωική κεραμεική από τον Βρύσινα. Πρώτες εκτιμήσεις» Πεπραγμένα του 9ου Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ. Α, 25-34
 
  • Ελένη Παπαδοπούλου και Ίρις Τζαχίλη, «Συστηματική ανασκαφή στο ιερό κορυφής του Βρύσινα Ν. Ρεθύμνης: προκαταρκτική παρουσίαση», Πεπραγμένα του 10ου Κρητολογικού συνεδρίου (υπό δημοσίευση)
 
  • Μαρία Γιοκαριδάκη, «Τα σημεία κεραμέως από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα», Πεπραγμένα του 10ου Κρητολογικού συνεδρίου (υπό δημοσίευση)
 
  • Ελένη Παπαδοπούλου, Ίρις Τζαχίλη, «Ανασκαφή στο Ιερό Κορυφής του Βρύσινα, Νομού Ρεθύμνης», Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, Ρέθυμνο 2010, 452-456
 
  • Γεωργία Κορδατζάκη, «Επιφανειακή έρευνα στα ορεινά του Ρεθύμνου Ενδεικτική ανάλυση κεραμεικής από τον Βρύσινα», Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, Ρέθυμνο 2010, 464-472 
 
  • Ίρις Τζαχίλη, «Τα αγγεία με τις επίθετες πλαστικές μορφές από το Ιερό Κορυφής του Βρύσινα και η αναζήτηση του βάθους» στο Μινωικά εικαστικά τοπία (υπό δημοσίευση από τις εκδόσεις Τα πράγματα )