Παυλίνα Καραναστάση

Εκτενές Βιογραφικό:  Εδώ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία και Αιγυπτιολογία στο Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης (1974-1984), όπου και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή. Δίδαξε στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου από το 1987/88 μέχρι το 2005, από το 2005 διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει δημοσιεύσει στα ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά και έχει εκδώσει βιβλία για την ελληνική και ρωμαϊκή τέχνη.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην Τέχνη και κοινωνία κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, στην πλαστική των αρχαϊκών, κλασικών, ελληνιστικών και ιδιαίτερα των ρωμαϊκών χρόνων, στην εικονογραφία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, καθώς και σε ζητήματα “εκρωμαϊσμού” και ταυτότητας στην ανατολική επικράτεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Σύνδεσμοι: 

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

P. Karanastasi , Roman imperial sculpture from Crete: a reappraisal, in Francis, J.E.- Kouremenos, A. (eds.), Roman Crete. New perspectives (Oxford 2016) 101-118.

Π. Καραναστάση, Η Άρτεμις/Δίκτυννα από τo Δικτυνναίoν. O εικoνoγραφικός τύπoς και η πρόσληψή τoυ κατά τoυς ρωμαϊκoύς χρόνoυς, στο: Ε. Βουτυράς – Ε. Παπαγιάννη – Ν. Καζακίδου (επιμ.), Bonae gratiae. Mελέτες ρωμαϊκής γλυπτικής πρoς τιμήν της καθηγήτριας Θεoδoσίας Στεφανίδoυ-Tιβερίoυ (Θεσσαλονίκη 2017) 61-70.

Π. Καραναστάση, Γυναικεία εικονιστικά αγάλματα στη ρωμαϊκή Κρήτη. Εικονογραφία και κοινωνικές προβολές”, στο: Π. Καραναστάση – Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: καλλιτεχνικά προϊόντα, κοινωνικές προβολές. Διεθνές συνέδριο, Ρέθυμνο, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014 (Θεσσαλονίκη 2018) 239-256.

P. Karanastasi, Roman sculptures from Salamis/Cyprus. A reappraisal, in: S. Rogge, C. Ioannou, T. Mavrojannis (eds.), Salamis of Cyprus. History and archaeology from the earliest times to late antiquity. Conference in Nicosia, 21-23 May 2015 (Münster 2019) 591-608.

Π. Καραναστάση, Η Ελεύθερνα στους ρωμαϊκούς χρόνους. Μια κρητική πόλη σε μια “παγκοσμιοποιημένη” κοινωνία, στο:  Ν. Σταμπολίδης – Μ. Γιαννοπούλου (επιμ.),  Η Ελεύθερνα, η Κρήτη και ο Έξω Κόσμος. Πρακτικά διεθνούς αρχαιολογικού συνεδρίου 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2018, Ρέθυμνο (Αθήνα – Ρέθυμνο 2020) 165-173.