Αλέξανδρος Γ. Μαριδάκης

Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), Α΄ βαθμίδα
Εργαστηριακά-Γνωστικά Αντικείμενα: Δεξιοτήτες Χρήσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών- Ανάπτυξη ψηφιακού – διαδικτυακού περιεχομένου – Διαχείρισης Συστημάτων Τ.Π.Ε.
e-mail: maridakis[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 21
Τηλέφωνο: ++28310 77371
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα/Τρίτη 11.30-12.30 (συνιστάται η επικοινωνία με e-mail για καθορισμό ραντεβού, εάν απαιτείται συνεργασία μεγαλύτερη των 10 λεπτών)

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και παράλληλα κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης.

Από το 2003 είναι μέλος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σήμερα ως μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού έχει αντικείμενο εργασίας την εργαστηριακή υποστήριξη και ανάπτυξη Δεξιοτήτων Χρήσης Νέων Τεχνολογιών – Διαχείρισης Συστημάτων Τ.Π.Ε. από τους φοιτητές του Τμήματος.

Έχει συμμετάσχει σε τεχνολογικά και ερευνητικά έργα και έχει πολύχρονη σημαντική διδακτική εμπειρία σε θέματα πληροφορικής και Τ.Π.Ε. Επίσης συμμετείχε ως εκπαιδευτής στα μαθήματα πληροφορικής και χρήσης Η/Υ που πιλοτικά είχαν εισαχθεί στο Τμήμα στα πλαίσια του Β’ Κ.Π.Σ και του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με στόχο την οργανική σύνδεση των σπουδών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών».

Τα τελευταία χρόνια είχε συστηματική ενασχόληση με την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, ως εισηγητής σεμιναρίων και μαθημάτων σε Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., καθώς και ως επόπτης/επιτηρητής στις εξετάσεις πιστοποίησης Τ.Π.Ε. καθηγητών και δασκάλων. Επίσης έχει απασχοληθεί ως Επιστημονικός συντονιστής και εκπαιδευτής προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚΑΠΕΡ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης / Περιφέρειας Κρήτης).

Έχει παράλληλα απασχοληθεί ως εργαστηριακός/επιστημονικός συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Τμήμα Μ.Τ. & Α.) σε μαθήματα, όπως: Εισαγωγή στον προγραμματισμό και στις Τ.Π.Ε., Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, κλπ.

Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές ομάδες. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στα πεδία της διοίκησης, της διδασκαλίας και της έρευνας. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά συλλογικά όργανα (αιρετά ή μη), αλλά και σε διάφορες επιτροπές διαγωνισμών ή παρακολούθησης έργων, στα πλαίσια των καθηκόντων του.

Επιμόρφωση: Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

– «Νέες Τεχνολογίες στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική», διάρκειας 300 ωρών, από το Τ.Ε.Ι. Κρήτης. 

– «Χρηματοδότηση Διαχείριση Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων έργων», ΙΝ.ΕΠ. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

– «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 300 ωρών, από Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

– «Data Communications και Δίκτυα Υπολογιστών», διάρκειας 300 ωρών.

Λοιπές Δραστηριότητες: Διετέλεσε μέλος  της Συγκλήτου του Παν. Κρήτης ως εκπρόσωπος ειδικού προσωπικού, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής (Ε.Π.Υ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) και του Πανελληνίου Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.-Η.), Εμπειρογνώμονας του Ε.Σ.Υ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) σε Information Security Management System (I.S.M.S.) standards.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εστιάζονται στο πεδίο της εργαστηριακής υποστήριξης της διδακτικής μεθοδολογίας της εφαρμοσμένης πληροφορικής, των υπολογιστών και των Τ.Π.Ε. στους φοιτητές του Τμήματος, στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων – φοιτητών. Επίσης στο πεδίο της σχεδίασης και ανάπτυξης ηλεκτρονικών-διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών και στο πεδίο της τηλεκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Σύνδεσμοι: 

Εργαστηριακά Μαθήματα των οποίων υποστηρίζει τις ασκήσεις:

Χειμερινό εξάμηνο:

Βασικές υπολογιστικές εφαρμογές και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή [ΕΜ001].
Αξιοποίηση εφαρμογών και εργαλείων Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού ψηφιακού περιεχόμενου [ΕΜ005].

Εαρινό εξάμηνο:

Προχωρημένες δεξιότητες σε εφαρμογές πληροφορικής και χρήση υπολογιστή [ΕΜ003].

Αναγνώριση γνώσης πληροφορικής:

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του «προσοντολογίου» (Π.Δ. 50/2001, Φ.Ε.Κ. 39/Α ́/5.3.2001 όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 347/2003, Φ.Ε.Κ. 315/Α ́/31.12.2003 και 44/2005, Φ.Ε.Κ. 63/Α ́/9.3.2005),  ένας τρόπος απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ στον Δημόσιο Τομέα είναι με τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. [Δείτε εδώ το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 44/2005]