Κώστας Βλασόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας
E-mail: vlasop[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 69
Τηλέφωνο: 0030 28310 77360
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 16.30-17.30, Τρίτη 10.30-11.30

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μεταξύ 1999-2001, και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ μεταξύ 2001-2005. Εργάστηκε ως λέκτορας και αναπληρωτής καθηγητής στην αρχαία ελληνική ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ μεταξύ 2005-2015, ενώ από το 2015 διδάσκει αρχαία ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της δουλείας, ιστορία της παγκοσμιοποίησης και των διαπολιτισμικών σχέσεων στην αρχαιότητα, συγκριτική ιστορία, ιστορία της πολιτικής σκέψης και πρακτικής, ιστορία της ιστοριογραφίας.

Σύνδεσμοι: 

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις: 

C. Taylor – K. Vlassopoulos (επιμέλεια), Communities and Networks in the Ancient Greek World, Oxford University Press (2015). 

(από κοινού με την C. Taylor) ‘Introduction: an agenda for the study of Greek history’ στο C. Taylor – K. Vlassopoulos (επιμέλεια), Communities and Networks in the Ancient Greek World, Oxford University Press (2015), 1-31.

‘Plotting strategies, networks and communities in classical Athens: the evidence of slave names’ στο C. Taylor – K. Vlassopoulos (επιμέλεια), Communities and Networks in the Ancient Greek World, Oxford University Press (2015), 101-27.

‘Religion within communities’ στο E. Eidinow – J. Kindt (επιμέλεια), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, Oxford University Press (2015), 257-71.

‘Ethnicity and Greek history: re-examining our assumptions’, Bulletin of the Institute of Classical Studies, 58 (2015), 1-13.

‘Does slavery have a history? The consequences of a global approach’, Journal of Global Slavery, 1 (2016), 5-27.

‘Finley’s slavery’ στο D. Jew – R. Osborne – M. Scott (επιμέλεια), M. I. Finley: An Ancient Historian and his Impact, Cambridge University Press (2016), 76-99.

‘Que savons-nous vraiment de la société athénienne?’, Annales HSS, 71.3 (2016), 659-81.

‘Xenophon on Persia’ στο M. A. Flower (επιμέλεια), The Cambridge Companion to Xenophon, Cambridge University Press (2017), 360-75.

I. Xydopoulos – K. Vlassopoulos – E. Tounta (επιμέλεια), Violence and Community: Law, Space and Identity in the Ancient Eastern Mediterranean World, Routledge (2017).

(από κοινού με τον Ι. Xydopoulos) ‘Introduction: the study of violence and community in ancient Greek history’ στο K. Vlassopoulos – I. Xydopoulos – E. Tounta (επιμέλεια), Violence and Community: Law, Space and Identity in the Ancient Eastern Mediterranean World, Routledge (2017), 1-27.