Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, ιδίως σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στους/τις συμβούλους σπουδών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών παίζουν συνδετικό ρόλο ανάμεσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ώρες συνεργασίας

Κώστας Βλασόπουλος

Δευτέρα 16:30-17:30, Τρίτη 13:30-14:30, γραφ. 69

Παναγιώτης Ιωάννου

Τρίτη 12:00-14:00, γραφ. 70

Δημήτρης Κυρίτσης

Τρίτη 14:00-16:00, γραφ. 34