Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων το υπουργείο έχει εγκρίνει την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής 2019-20 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία μέχρι την Πέμπτη 28/11.

Μετεγγραφές

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζει τη διαδικασία και τα κριτήρια των μετεγγραφών. Οι σχετικές εγκύκλιοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τι ισχύει για τις μετεγγραφές φοιτητών:

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν μετεγγραφή υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός σχετικής προθεσμίας που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται αιτήσεις για μετεγγραφή και από ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες που εισήχθησαν καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ, είτε ως Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης ή ως έχοντες κυπριακή καταγωγή, για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής.

Εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή μετεγγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες/ούσες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων ανακοινώνονται λίγες μέρες μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις, υποβάλλονται αιτήσεις για κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφή. Οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή υποβάλλονται από τον/την αιτούντα/ούσα τη μετεγγραφή φοιτητή/ήτρια ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι), και απευθύνονται προς την Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Στην αίτηση συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΦΕΚ για ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Σχετικές αναρτήσεις-πληροφορίες για τους τύπους μετεγγραφών (αμοιβαία μεταφορά θέσης, κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή κλπ) στη σελίδα του Υπουργείου ​