Τρέχοντα προγράμματα του Τμήματος στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υποτροφίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παυλίνα Καραναστάση

Διάρκεια: 15/9/2014 – 31/8/2022

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Υποτροφίες

Παλαιολιθική Λέσβος

Ιστότοπος

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/12/2015 – 31/12/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών, Εθνικοί Οργανισμοί

Παλαιολιθική - Παλαιοπεριβαλλοντική Έρευνα Βορείου Αιγαίου (ΠαλΠαλΕΒΑ)

Ιστότοπος

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/8/2017 – 31/12/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Προγραμματικές Συμβάσεις

Χαρτογράφηση του χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας κατά τους 15ο και 16ο αιώνες

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μουστάκας

Διάρκεια: 24/1/2020 – 23/11/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, Άξονας προτεραιότητας “Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος”

Δείτε ΕΔΩ την περιγραφή του ερευνητικού προγράμματος.