Τρέχοντα προγράμματα του Τμήματος στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αιγαίο, Μ. Ασία, Εύξεινος Πόντος και Ανατολική Μεσόγειος κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Σταμπολίδης

Διάρκεια: 1/11/2010 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Μεταφορά από ολοκλήρωση έργου

Υποστήριξη λειτουργίας του Σταθμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Γαύδο

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κατερίνα Κόπακα

Διάρκεια: 1/1/2011 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Έργα Γενικού Ενδιαφέροντος

Interconnections in the Mediterranean (Aegean, Asia Minor, East-Central-West Mediterranean) 16th-6th century B.C.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Σταμπολίδης

Διάρκεια: 1/9/2012 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Μεταφορά από ολοκλήρωση έργου

ΠΛΟΕΣ

Σχέσεις λαών της Μεσογείου από την πρώιμη εποχή του χαλκού έως την ρωμαϊκή αρχαιότητα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Νικόλαος Σταμπολίδης

Διάρκεια: 1/7/2013 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Μεταφορά από ολοκλήρωση έργου

Υποτροφίες των μεταπτυχιακών φοτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παυλίνα Καραναστάση

Διάρκεια: 15/9/2014 – 31/8/2022

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Υποτροφίες

Παλαιολιθική Λέσβος

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/12/2015 – 31/12/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών, Εθνικοί Οργανισμοί

Παλαιολιθική - Παλαιοπεριβαλλοντική Έρευνα Βορείου Αιγαίου (ΠαλΠαλΕΒΑ)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/8/2017 – 31/12/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Προγραμματικές Συμβάσεις

Η Μονή των Απεζανών κατά την ενετοκρατία. Ίδρυση, ακμή και κοινωνικός ρόλος

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αγλαΐα Κάσδαγλη

Διάρκεια: 1/8/2017 – 28/2/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους, Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Εκσυγχρονισμός Ακαδημαϊκών Υποδομών Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παυλίνα Καραναστάση

Διάρκεια: 1/11/2017 – 31/12/2019

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δράση των επαγγελματοβιοτεχνών 1945-1967

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρήστος Χατζηιωσήφ

Διάρκεια: 1/4/2018 – 31/1/2020

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Τομεακά, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 34)

Για μια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έφη Αβδελά

Διάρκεια: 21/5/2018 – 21/3/2020

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Τομεακά, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 34)

Τοπικές Ελίτ, φορολόγηση και τσιφλικοποίηση στα οθωμανικά Βαλκάνια του 18ου αιώνα: η περίπτωση της Βέροιας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνης Αναστασόπουλος

Διάρκεια: 21/5/2018 – 21/3/2020

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Τομεακά, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 34)

Συμμετοχή στο XVIII World Economic History Congress, Boston, 29/7-3/8/2018

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Κοκκινάκης

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους

Architecture and topography of churches in the Sitia region: Evidence of settlement patterns during the Venetian period

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα Τσιγωνάκη

Διάρκεια: 1/9/2018 – 31/8/2020

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μεγάλου Μεγέθους