Τρέχοντα προγράμματα του Τμήματος στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Υποτροφίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παυλίνα Καραναστάση

Διάρκεια: 15/9/2014 – 31/8/2022

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Υποτροφίες

Παλαιολιθική Λέσβος

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/12/2015 – 31/12/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών, Εθνικοί Οργανισμοί

Παλαιολιθική - Παλαιοπεριβαλλοντική Έρευνα Βορείου Αιγαίου (ΠαλΠαλΕΒΑ)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/8/2017 – 31/12/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Προγραμματικές Συμβάσεις

Συνδικαλιστική εκπροσώπηση και δράση των επαγγελματοβιοτεχνών 1945-1967

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Χρήστος Χατζηιωσήφ

Διάρκεια: 1/4/2018 – 31/1/2020

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Τομεακά, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 34)

Για μια ιστορία της σεξουαλικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα: Πρακτικές, λόγοι και ταυτότητες

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Έφη Αβδελά

Διάρκεια: 21/5/2018 – 21/3/2020

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Τομεακά, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 34)

Τοπικές Ελίτ, φορολόγηση και τσιφλικοποίηση στα οθωμανικά Βαλκάνια του 18ου αιώνα: η περίπτωση της Βέροιας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνης Αναστασόπουλος

Διάρκεια: 21/5/2018 – 21/3/2020

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Τομεακά, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 34)

Architecture and topography of churches in the Sitia region: Evidence of settlement patterns during the Venetian period

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα Τσιγωνάκη

Διάρκεια: 1/9/2018 – 31/8/2020

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μεγάλου Μεγέθους