Διαλέξεις

Το Τμήμα οργανώνει κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ανοιχτές διαλέξεις στις οποίες προσκαλεί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο νέους όσο και καταξιωμένους.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, εαρινό πρόγραμμα διαλέξεων 2019

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, χειμερινό πρόγραμμα διαλέξεων 2018