Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο έτους 2020/21

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου1/9/2020 – 26/9/2020
Ορκωμοσία Νοεμβρίου    Τετάρτη 25/11/2020
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου28/9/2020 – 9/1/2021 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων       24/12/2020 – 6/1/2021
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου11/1/2021 – 6/2/2021
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου  Τετάρτη 17/3/2021
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου   15/2/2021 – 29/5/2021 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα               26/4/2021 – 9/5/2021
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου     31/5/2021 – 26/6/2021
Ορκωμοσία Εαρινού ΕξαμήνουΤετάρτη 21/7/2021

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο έτους 2021/22

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου30/8/2021 – 24/9/2021
Ορκωμοσία Νοεμβρίου    Τετάρτη 24/11/2021
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου27/9/2021 – 7/1/2022 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων       24/12/2021 – 6/1/2022
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου10/1/2022 – 28/1/2022
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου  Τετάρτη 16/3/2022
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου   14/2/2022 – 27/5/2022 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα               18/4/2022 – 1/5/2022
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου     1/6/2022 – 23/6/2022
Ορκωμοσία Εαρινού ΕξαμήνουΤετάρτη 20/7/2022