Φυσιογνωμία

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουμε στόχο να διδάξουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας το παρελθόν των ανθρώπινων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας και να τους μυήσουμε στη σχετική έρευνα. Δίνουμε έμφαση στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, όμως η διδασκαλία και η έρευνά μας αφορούν επίσης την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις επιστήμες που θεραπεύουμε στο τμήμα (ιστορία, αρχαιολογία και ιστορία τέχνης)  και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Στόχος μας είναι επίσης να αποφύγουμε μια αποκλειστικά ελληνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας. Στα μαθήματα που προσφέρουμε στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δεν περιοριζόμαστε σε θέματα ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας ή ιστορίας και αρχαιολογίας του ελλαδικού χώρου, αλλά περιλαμβάνουμε και άλλες περιοχές και πολιτισμούς του κόσμου, για παράδειγμα την ευρωπαϊκή μεσαιωνική ιστορία, την οθωμανική ιστορία και την ιστορία της τέχνης της Δύσης.

Το Τμήμα έχει αξιολογηθεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) το 2010 και θεωρήθηκε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως Κέντρο Αριστείας (Βλ. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης).

Βίντεο παρουσίασης υποδομών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Διαδικτυακές ενημερώσεις μεταπτυχιακών φοιτητ@ν και υποψηφίων διδακτορ@ων για βασική χρήση και Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση για τις διαδικτυακές – απογευματινές ενημερώσεις για τ@ς μεταπτυχιακ@ς φοιτητ@ς και τ@ς υποψηφι@ς διδακτορ@ες για τη βασική χρήση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης...

Ενημερώσεις πρωτοετών και παλαιότερων φοιτητών/τριών για βασική χρήση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης και για τον Κατάλογό της

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση για τις ενημερώσεις (δια ζώσης) για τη Βασική Χρήση της Βιβλιοθήκης και τον Κατάλογό της για πρωτοετείς και παλαιότερους φοιτητές που...

Ανακοίνωση για σεμινάριο ΠΑΡ347 κ. Γαλανίδου

Το πρώτο σεμινάριο ΠΑΡ347 της κ. Γαλανίδου θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 28.9.22 στις 2:30 μμ στην αίθουσα 11. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να προσκομίσουν την...

Ανακοίνωση για συμμετοχή στο σεμινάριο ΚΑΡΑ 316 του κ. Μποσνάκη

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο χειμερινό σεμινάριο του κ. Μποσνάκη “ΚΑΡ 316: Δημήτρης Μποσνάκης, Θρησκευτική εμπειρία και θεραπεία στη λατρεία του Ασκληπιού: μνημειακές εγκαταστάσεις, αναθήματα...