Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online σεμινάρια γαλλικής γλώσσας

Δείτε ΕΔΩ τα έγγραφα σχετικά με τις «Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online σεμινάρια γαλλικής γλώσσας».

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 20-05-2022 στην ακόλουθη
διεύθυνση του τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών του υπουργείου Παιδείας:
foitmer.yp@minedu.gov.gr