Υποχρεωτική εγγραφή φοιτητών/τριών και στα μαθήματα στο UoC-Elearn για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις του Ιουνίου είναι και η προηγούμενη εγγραφή τους στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μαθήματα της πλατφόρμας UoC-Εlearn (https://elearn.uoc.gr/) για τις παραδόσεις εκείνες τις οποίες έχουν συμπεριλάβει στη Δήλωση Μαθημάτων τους για το εαρινό εξάμηνο 2020.
Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στην πλατφόρμα και η εγγραφή στα ηλεκτρονικά μαθήματα στο Elearn γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (που χρησιμοποιείται και για τις δηλώσεις μαθημάτων). Αν το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής-πρόσβασης, πρέπει να το αναζητήσετε από το/τη διδάσκοντα/ουσα ή να το μάθετε από τους συμφοιτητές/τριές σας.