Τηλεδιάσκεψη παράδοσης ΒΙΣ 124, 3/4/2020

Η παράδοση ΒΙΣ 124 επανεκκινά με τηλεδιασκέψεις από την Παρασκευή 3/4/2020, ώρα 8.30 (αναπλήρωση), και στο εξής θα συνεχίζεται κανονικά με τηλεδιασκέψεις κάθε Δευτέρα 8.30-11.30. Για την πραγματοποίηση των τηλεδιασκέψεων έχει ιδρυθεί στο πρόγραμμα teams η ομάδα ΒΙΣ 124. Οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στην ομάδα μόνοι τους, με τα ονόματα χρήστη που έχουν στα email τους του πανεπιστημίου, και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν για είσοδο τον κωδικό:
obru7ly
Ο διδάσκων