Τελευταία αναπλήρωση παράδοσης κ. Γαλανίδου: 21/12 (διπλό μάθημα)

Η τελευταία αναπλήρωση της παράδοσης της κ. Γαλανίδου θα γίνει στις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στο αμφιθ. Β και ώρα 19:30.
Το μάθημα τη μέρα εκείνη θα ξεκινήσει κανονικά στις 17:30.