Συμπληρωματική προκήρυξη Προγράμματος Erasmus+ για κινητικότητα φοιτητών/αποφοίτων

Δείτε ΕΔΩ τη συμπληρωματική προκήρυξη του Προγράμματος Erasmus+ για κινητικότητα φοιτητών/αποφοίτων, που αφορά μετακινήσεις εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (έως
και 30 Σεπτεμβρίου 2021).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας των Διεθνών Σχέσεων: 09 Οκτωβρίου 2020.