Συμμετοχή στην ανασκαφική έρευνα των Τομέων Ι και ΙΙΙ αρχαίας Ελεύθερνας 2022

Όσοι/ες προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ανασκαφική έρευνα που θα πραγματοποιηθεί στην Ελεύθερνα (Τομείς Ι & ΙΙΙ) παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση anaskafieleuthernas@gmail.com την αίτηση συμμετοχής και αναλυτική βαθμολογία έως τις 15 Μαΐου 2022.

Κατεβάστε από ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής.

Ο Διευθυντής της Ανασκαφής

Ομ. Καθ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης