Συγκρότηση Επιτροπών για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, χειμερινό εξάμηνο 2023-2024

Δείτε ΕΔΩ τη Συγκρότηση των Επιτροπών για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 13/09/2023.