Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής για πλήρωση μιας κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού μέσω τεχνολογιών αιχμής»

Δείτε ΕΔΩ τη συγκρότηση της Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού μέσω τεχνολογιών αιχμής».