Σεμινάριο ΒΑΡ 382 (Χ. Τσιγωνάκη)

Στο προπτυχιακό σεμινάριο της Χριστίνας Τσιγωνάκη ΒΑΡ 382: Κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στον Βυζαντινό κόσμο θα γίνουν δεκτοί μέχρι 20 φοιτητές και φοιτήτριες. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση που μπορούν να βρουν ΕΔΩ, στο email της διδάσκουσας (tsigonaki@uoc.gr) έως την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) παραδόσεις Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Η επιλογή γίνεται με μια σειρά κριτηρίων, όπως οι παραδόσεις ΒΑΡ που ο/η φοιτητής/τρια έχει περάσει, τυχόν σεμινάρια Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης που έχει παρακολουθήσει και η καλή γνώση ξένων γλωσσών. Επιθυμητή είναι επίσης η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων που προσφέρει το Τμήμα (ΕΜ 001-006). Η επιλογή θα ανακοινωθεί ως τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου και η πρώτη συνάντηση με τους φοιτητές που θα έχουν επιλεγεί θα γίνει δια ζώσης την Τρίτη 12 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.