Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων σίτισης και στέγασης για φοιτητές/τριες από μετεγγραφή Σχολών Ρεθύμνου

Δείτε ΕΔΩ τα προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων σίτισης και στέγασης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από μετεγγραφή των Σχολών του Ρεθύμνου.