Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 (Κ.Α. 10898)⁩

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (Κ.Α. 10898).

Δείτε ΕΔΩ το ακριβές link της σελίδας του ΕΛΚΕ όπου γίνεται αναλυτική παρουσίαση της Προκήρυξης και των συνημμένων εντύπων.