Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για υποτροφίες για μεταπτυχιακ@ς φοιτητ@ς και υποψ. διδακτορ@ς ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΠΚ

Δείτε ΕΔΩ την Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δικαιούχοι είναι οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες.

Κατεβάστε από ΕΔΩ την αίτηση υποψηφιότητας.

Κατεβάστε από ΕΔΩ τη συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση.