Πρόσκληση υποβολής συμμετοχών στην Πρώτη Επιστημονική Συνάντηση του ΣΕΚΑ, με τίτλο «Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα της Κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές»

Σ.ΕΚ.Α. Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Τ.Θ. 30084

Τ.Κ. 10033, Αθήνα

Fax: 210 3816584, Κιν. 6977509501

Email: sekarchaeologists@gmail.comhttp://www.seka.net.gr

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) διοργανώνει τον Οκτώβριο του 2021 την Πρώτη Επιστημονική Συνάντησή του. Η συνάντηση που έχει γενικό τίτλο «Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα της Κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές» περιλαμβάνει ποικιλία θεματικών ενοτήτων προς διαπραγμάτευση και στοχεύει στην ανάδειξη των προκλήσεων που έχει θέσει στο αρχαιολογικό έργο η πρόσφατη οικονομική και υγειονομική κρίση. Σκοπός της συνάντησης είναι, πέρα από την προώθηση της οπτικής των συμβασιούχων αρχαιολόγων, η συνομιλία μεταξύ του ευρύτερου επιστημονικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στην άσκηση του αρχαιολογικού έργου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών15/07/2021

Η υποβολή συμμετοχών πραγματοποιείται μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBaVxRs42ucjm_wX0fKJzgDWChER8efLD2AVqLBdxq71vePg/viewform

Για οποιαδήποτε ερωτήματα και διευκρινήσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε στο: sekameetings@gmail.com

Με εκτίμηση,

εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Πρόσκληση Υποβολής Συμμετοχών